Actieve werkplaatsen, doe je mee?

De NVTA heeft gekozen voor een besturingsvorm genaamd: “Actieve Werkplaats“.
We nodigen je van harte uit om samen met ons de TA-community in het Nederlandse taalgebied vorm te geven.  Dat kan door in een Actieve Werkplaats deel te nemen en daar je kennis, kunde en vaardigheden toe te voegen. Dat kan zijn in korte, concrete klussen of als lid van de werkgroep in een bepaalde rol. We kunnen elkaar versterken door ieders kracht zo optimaal mogelijk in te zetten.
Een Actieve Werkplaats is een werkgroep waarin een specifiek onderwerp wordt uitgewerkt. De deelnemers van de werkgroep bepalen samen de wijze waarop de werkgroep het vooraf afgestemde doel gaat behalen.
Jouw voordelen om mee te doen aan een Actieve Werkplaats??
Je legt contacten met mede TA-ers, netwerken gaat snel. Je leert van elkaar nieuwe inzichten en ideeën. Het is leuk om samen de TA in het Nederlandse taalgebied breed bekend te maken.
Welke Actieve Werkplaatsen zijn er nu bedacht?
De volgende Actieve Werkplaatsen zijn al bedacht:

 • Online presentatie: we hebben behoefte aan een website omgeving, waarin de volgende zaken geïntegreerd zijn:
  • artikelen kunnen plaatsen (die worden nu op de artikelensite en op de co-creatie site gezet),
  • een archief van gepubliceerde artikelen uit bv. de Strook kunnen bijhouden waar mensen makkelijk op moeten kunnen vinden,
  • de ledenadministratie (ClubWebWare) door leden zelf laten bijhouden
  • informatie delen over bestuur en internationale verenigingen
  • interactie (blogs, forum?)
 • Social Media: in samenwerking met de redactie van de Strook uitwerken hoe de NVTA zich via Social Media gaat presenteren. FB/Twitter opzetten, beheren en content plaatsen. Op zoek naar wereldwijze actualiteiten rondom TA en deze doorgeven via Social Media kanalen. Doel: meer interactie creëren met de leden.
 • Strookredactie: we zoeken mensen die artikelen willen redigeren, die artikelen (bv. uit TAJ) willen vertalen, mensen die marketing willen doen (adverteerders beheren en uitbreiden, meedenken over de vorm van de Strook, zodat de Strook nog beter de TA voor het voetlicht kan brengen)
 • Per werkveld, waarin verdieping op onderwerpen gerealiseerd kan worden
 • Activiteiten rondom bv het organiseren van een seminar, workshop etc.
 • Elkaar ontmoeten…

Waar kan ik terecht met mijn idee of interesse?
Stuur je mail met je idee of je interesse voor één van de genoemde Actieve Werkplaatsen naar:
secretariaat@nvta.nl
We kijken er naar uit om samen met jou de NVTA tot een bloeiend nest van gezamenlijke activiteiten te maken!