ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Algemene leden vergaderingen

Leden vormen samen de vereniging. Zij hebben ook de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal een keer per jaar plaats, in maart. Als het bestuur of leden dit nodig vinden, organiseren we een tweede, vaak in oktober.

De leden van de vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. Tenzij deze zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

‘ik ben OK, jij bent OK’

Arnhemse Bovenweg 9
3708 AA
Zeist

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo