Algemene ledenvergaderingen

Leden vormen samen de vereniging. Zij hebben ook de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt twee keer per jaar plaats: in maart en in oktober.

De leden van de vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. Samen met het bestuur of commissies. Dit wordt afgestemd op de ALV. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid.Het doel van de ALV is niet alleen besluitvormend maar heeft ook een

verbindend en versterkend karakter, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan het gezamenlijk vergroten van het plezier en enthousiasme in het werken met TA.

Daarom wordt de ALV altijd gevolgd door een leuke, inhoudelijke workshop.

‘Ik ben OK, jij bent OK’