Positieve Seksualiteit, een terugblik op de AW

Bij deze AW coaching & counseling en Psychotherapie hadden we gezelschap van drie studenten die voor hun scriptie onderzoek doen naar positieve seksualiteit. Op verzoek hebben zij een verslag geschreven over deze workshop van Sabine Meulenbeld, coach voor seksuele soevereiniteit.
“Een workshop die je aan het denken zet. Positieve seksualiteit is een voor sommige mensen, moeilijk bespreekbaar onderwerp. Doordat Sabine zichzelf gelijk kwetsbaar opstelde kreeg ik het gevoel dat de groep zich op zijn gemak voelde. De woorden ‘alles gevraagd mag worden maar op niks een antwoord hoeft te komen’ was voor mij een openbaring. Tijdens de workshop hebben we geleerd over de zeven ingrediënten die positieve seksualiteit creëren. Naast uitleg te krijgen, hebben we verschillende oefeningen gedaan om zelf te ervaren hoe belangrijk die zeven ingrediënten zijn. Iedereen werd naar zijn of haar mening gevraagd en er werd echt naar elkaar geluisterd. Door alle oefeningen en de input van de deelnemers van de workshop werd de avond erg interactief.”
“Ik ging samen met mijn studiegenootje naar de workshop. Bij binnenkomst waren er een stickers op de stoelen geplaatst. Hierdoor werd ik beperkt in mijn vrijheid om te kiezen waar ik graag wilde zitten. De kern van de bijeenkomst waren de zeven kernwaarden / ingrediënten: plezier, afstemming, delen, spontaan, gelijkheid, eigenheid en integriteit. De eerste opdracht was gekoppeld aan spontaniteit en bleken we zonder het te weten al uitgevoerd te hebben: er voor ons werd beslist welke stoel goed voor ons zou zijn. Doordat we niet zelf spontaan mochten beslissen, kwam onze autonomie in het geding. De tweede opdracht was gekoppeld aan afstemming. Je moest tweetallen vormen en beide kregen een rol, A en B. Ik was met mijn studiegenoot een koppel. Er werd hierbij van ons verwacht dat rol A levenselixir zou toedienen aan diegene die rol B speelde. De opdracht was non-verbaal er mocht niet worden gesproken. Bij het toedienen van de levenselixir schoot B naar achter en trok een vies gezicht nadat ik haar de eerste hap had gegeven. Ik was verbaasd en rook aan de levenselixer wat op water leek. Doordat ik niks rook of geks zag, (het bleek water met heel veel zout te zijn) probeerde ik het nogmaals. Na de derde poging haakte zij af. Ook in seksualiteit kun je soms overtuigd zijn dat je de ander een plezier doet, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. De laatste opdracht was gekoppeld aan spontaniteit. De opdracht was dat wij plaats moesten nemen tegen over elkaar en bewegingen moesten volgen. Er was een leider en een volger. Hierbij werd gebruik gemaakt van handen, voeten en later het lichaam. De spontaniteit en plezier ontstond bij het bedenken van de leuke of gekke bewegingen.”
“Het was een aparte, maar uiteindelijke fijne avond. Samen met nog een andere student waren wij bijna de enige jonge mensen. Dat voelde een beetje awkward. De oefeningen stonden in het thema van spontaniteit, plezier en afstemming en waren met creativiteit en vindingrijkheid bedacht. Ik was er nooit opgekomen. Ik heb de oefeningen als zeer prettig ervaren, omdat ik zo dichterbij de ingrediënten kwam te staan. Ik ervoer aan den lijve wat spontaniteit, plezier en afstemming inhouden en hoe ik hiermee in mijn dagelijkse leven omga. Ik kon hierdoor de link met positieve seksualiteit beter leggen en nadenken over hoe ik hiermee om zou gaan in relaties. Ik voelde me meer op mijn gemak en kreeg ik ontzettend veel informatie, waardoor ik echt tot nadenken werd aangezet. De avond heeft uiteindelijk een positief effect op mij gehad, omdat ik het gevoel heb opener over seksualiteit te kunnen praten en ik beter mijn grenzen kan aangeven in wat mijn behoeftes zijn.”