Bericht van het bestuur

Ingekomen mail van het bestuur:
Geachte leden,
In de bijlage vinden jullie een brief van het bestuur met o.a. de vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering van 2 maart a.s. een aantal weken voor deze datum ontvangen jullie het jaarverslag, de jaarrekening en alle andere relevante stukken voor de vergadering.
In een separate mail ontvangen jullie zo meteen de uitnodiging voor de themabijeenkomst die plaatsvindt op 2 maart in de middag.
Hartelijke groet,
Miriam Termeer
 
Bijlage:

Brief vooraankondiging ALV aan leden