Met de NVTA heeft Nederland een relatief grote TA-vereniging in Europa en mag daarom twee afgevaardigden naar de Council Meeting van de EATA sturen. Het bestuur van de NVTA hecht veel waarde aan een kwalitatieve invulling van internationale contacten....

Met de NVTA heeft Nederland een relatief grote TA-vereniging in Europa en mag daarom twee afgevaardigden naar de Council Meeting van de EATA sturen. Het bestuur van de NVTA hecht veel waarde aan een kwalitatieve invulling van internationale contacten....

Transactionele Analyse congres 16 november 2019 Oude maskers / nieuwe jassen; werken met script in de praktijk 45 jaar transactionele analyse in Nederland. Dit heugelijk feit willen we met jullie vieren! Transactionele analyse ondersteunt transformatie op individueel, groeps- en organisatieniveau....

Op zaterdag 13 oktober jl namen we afscheid van Aad en Wendelien. Zij hebben het afgelopen half jaar hun taak als bestuur voortgezet met als voornaamste doel het formeren van een nieuw bestuur. Zij werden door de leden in de bloemen gezet en zeer hartelijk...

Op 19 maart was ons jaarlijkse ledenevenement op het landgoed De Horst. In de ochtend was de ALV. De sfeer was constructief, positief en er heerste voor mij een gevoel van "samen werken aan de ontwikkeling van de NVTA". Dat bracht inspiratie en als voorzitter...