Collectieve BA Verzekering

Basis van de BA-verzekering

Een BA-verzekering is samen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (verlies van inkomen bij ziekte of een ongeval) het fundament onder zelfstandig ondernemerschap.
Elke ondernemer kan een fout maken en kleine fouten kunnen tot financiële risico’s leiden. Op het moment dat je als ondernemer een (vermeende) beroepsfout maakt, kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De kosten van zowel het verweer als een mogelijke schadeloosstelling worden door geen enkele verzekering gedekt behalve door een BA-verzekering.

Voordeel NVTA-arrangement:
Lagere premie ba € 90,-
Lagere premie avb € 35,-
Standaard inloop verzekerd
Standaard uitloop verzekerd
WKKGZ in dekking opgenomen

Aanvullende redenen om deze verzekering af te sluiten, naast de financiële bescherming zijn: 
Professionaliteit
Compliance
Bescherming van opdrachtgevers
Bescherming van de eigen financiële situatie
Bescherming naam en faam van de organisatie naar de markt
Bescherming tegen juridisering van de samenleving