Concept notulen ALV 19 maart 2016

Op 19 maart was ons jaarlijkse ledenevenement op het landgoed De Horst. In de ochtend was de ALV. De sfeer was constructief, positief en er heerste voor mij een gevoel van “samen werken aan de ontwikkeling van de NVTA”. Dat bracht inspiratie en als voorzitter voelde ik me gedragen door de leden en zeker ook door de collega’s van het bestuur. De zaal was vol met geïnteresseerde lezers. Dat gaf voor mij aan dat de betrokkenheid bij de leden groot is. Een compliment aan ons allen!
Een aantal belangrijke onderwerpen is besproken en besluiten zijn genomen. Een reflectie daarvan vind je iTussen de workshopsn de concept notulen. Deze zullen op de volgende ALV (5 november; schrijf deze vast in je agenda!) worden besproken.
Na de ALV hebben we traditioneel een middag van en voor TA-ers en ditmaal was er een gevarieerd aanbod aan workshops met natuurlijk aansluitend een borrel.
5 november noemde ik al, omdat we dan een 2e ALV gepland hebben waar we weer voorstellen met je willen bespreken. Daarna is er een groot feest. Dan vieren we dat Nederland al 40 jaar aan opleiden in TA doet. Daar wil je bij zijn, geloof me. Er komen enkele zeer aansprekende sprekers en het wordt een superfeest!
Klik hier om de concept-notulen te downloaden:
CONCEPT Notulen NVTA 19 maart 2016 ALV
Patrick Odendaal
Voorzitter NVTA