LID WORDEN

Lid worden

Iedereen die een hart heeft voor TA, kan zich aansluiten bij de NVTA. We zijn een vereniging van en voor leden die geïnteresseerd zijn in TA als bijdrage aan hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de NVTA biedt diverse voordelen.

 • Je ontvangt 4 maal per jaar Tijdschrift voor Transactionele Analyse (voorheen Strook); het enige magazine in Nederland op het gebied van TA,
 •  Je hebt toegang tot het artikelenarchief van Strook. Handig voor als je bijvoorbeeld een opdracht voor je werk of studie wilt uitwerken,
 • Je kunt deelnemen aan de bijeenkomsten van de Actieve Werkplaatsen van 1 of meer van de 4 TA-velden. En als je wilt, kun je ook samen met andere leden een Actieve Werkplaats organiseren,
 • Je kunt actief bijdragen aan de vereniging door bijvoorbeeld zitting te nemen in de redactie van Tijdschrift voor Transactionele Analyse of in het bestuur of door een coördinerende rol te vervullen in een Actieve Werkplaats.
 • Je bent met het lidmaatschap van de NVTA automatisch ook lid van de EATA (European Association for TA).

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. De hoogte van het bedrag van de contributie is afhankelijk van het type lidmaatschap. In de tabel hierna kun je lezen welk bedrag voor jouw situatie geldt.

Na het invullen van onderstaand formulier ontvang je een bevestigingsmail met een formulier voor een automatische incasso.  Pas na het ontvangst van het formulier voor automatische incasso word je als lid aangemeld.

Code Type Lidmaatschap NVTA

Contributie per jaar:

 • 1     Belangstellend lid/regulier lid
 • 2     TA opleiding volgend/gevolgd
 • 2N  In opleiding; alleen het 1e jaar van de opleiding t/m 31 december 1e jaar lidmaatschap
 • 3     Onder Contract CTA
 • 4     CTA
 • 5     PTSTA
 • 6     TSTA
 • 7     Tevens lid van buitenlandse zuster – EATA organisatie

  Graag op het inschrijfformulier de juiste code vermelden! 

Contributie is altijd van 1 januari t/m 31 december, met uitzondering van het 1e jaar. Gedurende het 1e jaar betaal je afhankelijk van het kwartaal dat je lid wordt.

Wanneer je in het lopende jaar lid wil worden, gelden andere tarieven. Voor de complete lijst, zie TARIEVENLIJST.

Tussentijds wijzigen van de lidmaatschapsvorm die verhoging van de contributie betekent, heeft pas effect op de contributie per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voorbeeld: op 31 juli 2016 ga je onder contract CTA. Je geeft dit door en vanaf 1 januari 2017 geldt de hogere contributie. Vanaf 31 juli zul je al wel op de website vermeld kunnen worden als “onder contract CTA”. Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, verzoeken we je om voor 1 december van het kalenderjaar aan te geven bij het secretariaat, anders ben je de contributie voor het volgende jaar toch verschuldigd.

In onze statuten vind je meer informatie over het lidmaatschap van de NVTA.

Inschrijfformulier

Algemeen

* = verplicht veld

Correspondentieadres (privé adres)


Factuuradres is hetzelfde als correspondentieadres

Factuurgegevens


Hierbij machtig ik NVTA om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
 om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.*

Lidmaatschapsvorm

Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.


Mensen kunnen hun besluiten herzien

Arnhemse Bovenweg 9
3708 AA
Zeist

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo