Lid worden

Iedereen die een hart heeft voor TA, kan zich aansluiten bij de NVTA. We zijn een vereniging van en voor leden die geïnteresseerd zijn in TA als bijdrage aan hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Een lidmaatschap bij de NVTA biedt diverse voordelen.

  • Ondersteuning in het vergroten van je naamsbekendheid als TA-professional
  • Een platform voor ontmoeting en kennis delen
  • Mogelijkheden om je professionele kennis en kwaliteiten als TA professional te onderhouden en te vergroten
  • Deelname aan workshops gekoppeld aan de Algemene Leden Vergadering
  • Je kunt deelnemen aan de bijeenkomsten van de Actieve Werkplaatsen van de 4 TA-velden en deze samen met andere leden organiseren
  • Je ontvangt 4 maal per jaar TA Magazine; het enige tijdschrift in Nederland op het gebied van TA.
  • Je hebt toegang tot het uitgebreide archief van TA Magazine. Handig voor als je bijvoorbeeld een opdracht voor je werk of studie wilt uitwerken.
  • Je hebt toegang tot het archief van de STROOK (voorganger van TA Magazine, 1979-2015).
  • Je kunt ervaring opdoen en netwerken door bijvoorbeeld zitting te nemen in de redactie van TA Magazine, in het bestuur of door een coördinerende rol te vervullen in een Actieve Werkplaats.
  • Je bent met het lidmaatschap van de NVTA automatisch ook lid van de EATA (European Association for TA).

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. De hoogte van het bedrag van de contributie is afhankelijk van het type lidmaatschap. In de tabel hierna kun je lezen welk bedrag voor jouw situatie geldt.

Lidmaatschap NVTA

Sinds 1 januari 2020 gelden de volgende leden categorieën en tarieven

code Type Lidmaatschap Contributie per jaar
ALGEMEEN Voorheen belangstellende leden
1ste jaar 50% korting voor studenten
€ 95
PROFESSIONELE LEDEN A Meerjarige opleiding en/of BTA € 95
PROFESSIONELE LEDEN B CTA en CTA-Trainee onder contract € 175
PROFESSIONELE LEDEN C CTA-Trainer, STA, TTA, PTSTAen TSTA € 295
Ere lid

Graag op het inschrijfformulier de juiste code vermelden!

Tussentijds wijzigen van de lidmaatschapsvorm die verhoging van de contributie betekent, heeft pas effect op de contributie per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voorbeeld: op 31 juli 2016 ga je onder contract CTA. Je geeft dit door en vanaf 1 januari 2017 geldt de hogere contributie. Vanaf 31 juli zul je al wel op de website vermeld kunnen worden als “onder contract CTA”. Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, verzoeken we je om voor 1 december van het kalenderjaar aan te geven bij het secretariaat, anders ben je de contributie voor het volgende jaar toch verschuldigd.
In onze statuten vind je meer informatie over het lidmaatschap van de NVTA.

Na het invullen van onderstaand formulier ontvang je een bevestigingsmail met een formulier voor een automatische incasso. Pas na het ontvangst van het formulier voor automatische incasso word je als lid aangemeld.

Inschrijfformulier

Algemeen

* = verplicht veld

Correspondentieadres (privé adres)


Factuuradres is hetzelfde als correspondentieadres

Factuurgegevens


Hierbij machtig ik NVTA om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.*

Lidmaatschapsvorm

Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.


Mensen kunnen hun besluiten herzien