Council Meeting van de EATA

Met de NVTA heeft Nederland een relatief grote TA-vereniging in Europa en mag daarom twee afgevaardigden naar de Council Meeting van de EATA sturen.
Het bestuur van de NVTA hecht veel waarde aan een kwalitatieve invulling van internationale contacten.
Als onderdeel van een internationale gemeenschap is de NVTA immers zeer gebaat bij een goede vereniging
waar examens, ethiek, opleiding en internationaal overleg tussen alle leden goed is georganiseerd.
Voor iemand persoonlijk biedt de functie van gedelegeerde bovendien een unieke kans om internationale TA-contacten te leggen
en bij te dragen aan zowel de Nederlandse als de internationale ontwikkelingen in TA.
Harry Gerth is sinds 2016 EATA-delegate en daarmee eindigt juli 2020 zijn vierjarige termijn.
Deze zal niet worden verlengd en zijn we op zoek naar een opvolger.
Bekijk hier de vacature voor EATA delegate >>
Reacties graag vòòr 19 februari naar secretariaat@nvta.nl