Enquete over TA onderzoek in Nederland

Beste NVTA-lid,
EATA (de Europese Associatie van TA, waar de NVTA en al haar leden – jij dus ook! – deel van uitmaken) is op zoek naar actieve TA-onderzoekers.
TA-onderzoek krijgt in de Europese TA-wereld steeds meer aandacht. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Europese tijdschrift over TA-onderzoek  (IJTAR – International Journal of Transactional Analysis Research, te downloaden op http://www.ijtar.org) en aan het feit dat er binnen EATA een commissie bestaat die TA-onderzoek in Europa in kaart brengt en faciliteert.
Wist je dat je bij EATA subsidie kunt aanvragen voor TA gerelateerd onderzoek?
Op de EATA website (http://www.eatanews.org) kun je onder de knop Resources and Links het een en ander lezen over TA-onderzoek.
Wij hebben eigenlijk geen idee of er in Nederland NVTA-leden zijn die onderzoek doen waarbij TA een rol speelt. De EATA Onderzoekscommissie heeft ons gevraagd een enquête onder de NVTA-leden te verspreiden, waarmee onder meer het volgende in kaart wordt gebracht:

  • Wie doet er TA-onderzoek in Nederland?
  • Op welke manier kan EATA deze TA-onderzoekers ondersteunen?

De Engelstalige enquête gaat als bijlage bij deze mail. Als je op een of andere manier betrokken bent bij TA-onderzoek, vul dan alsjeblieft deze enquête in en stuur hem uiterlijk 28 februari a.s. op naar research@eatanews.org. Mocht je vragen hebben over de enquête of over TA-onderzoek, dan kun je die naar hetzelfde mailadres sturen.
Hartelijk dank voor je medewerking!
Krispijn Plettenberg
Jacqueline van Gent
(wij vertegenwoordigen de NVTA – en jou dus ook! – binnen EATA)
 
BIJLAGE:

Q_National+Association+members