Geweldloos communiceren bij AW counseling

In het Geweldloos communiceren worden wat we in TA de de Kritische en Voedende Ouder noemen verbeeld door de Jakhals  en de Giraf. Door met handpoppetjes te werken krijgt het achterhalen van wat deze innerlijke stemmen ons vertellen een concrete vorm,  zo presenteerde Marjan Willemsen in deze AW. Zij zet bij haar coaching GC in om helder te maken welke strategieën we in onze communicatie inzetten.

Middels het lopen van een pad met de vloerankers Waarneming, Gevoel, Behoefte, Verzoek werden nieuwe inzichten opgedaan door de deelnemers. Door dit pad te bewandelen kunnen we kiezen voor een nieuwe, verbindende strategie. Daarbij in verbinding blijvend met onszelf en met de ander.

Ervaringen werden uitgewisseld en elementen uit het pad kunnen nu geïntegreerd worden in de begeleidingsgesprekken.
Tijdens de aanstaande ALV van 4 november wordt wederom een workshop GC  aangeboden, evenals de workshop Zichtlijnen (ontkenningsmatrix) door Daphne Kaffka.