Het nieuwe werken

Je krijgt een NS abonnement 1e klas van je baas cadeau. Je kunt tot rust komen in een prachtig ingerichte meditatieruimte. In de centrale hal van je kantoor word je verwelkomd door een bord met de tekst: Je mag ook thuis blijven.
Aanvankelijk wat verwarrend. Aanleiding gevend tot achterdocht. Wat wil mijn werkgever? Wat verwacht mijn baas van mij?
In het eerste decennium van onze nieuwe eeuw druppelt het principe van het Nieuwe Werken binnen in onze werkcultuur. Met het passeren van de grens der eeuwen lijken daarnaast de grenzen privé en openbaar, privé en werk veranderd. Zijn de grenzen diffuser geworden? Vager? Of van extern bepaald naar intern verantwoordelijk?
Sociale veranderingen genereren nieuwe visies. We gaan anders tegen dingen aankijken.
Zo gaan teams bij UVIT, waar we 21 januari met de NVTA te gast zijn, anders samenwerken. Oude rituelen gaan overboord: Waar voorheen actielijsten bij het werkoverleg werden doorlopen, blijken ze ineens overbodig te zijn: acties zijn al opgepakt en onderling kortgesloten voordat het team elkaar weer ontmoet. Teamoverleg is feedforwardgericht, in plaats van feedbackgericht: het gaat over visie, innovatie, de toekomst.
Hoe houden managers zich staande in deze nieuwe werkomgeving? Zij zien hun team in de nieuwe omgeving daadwerkelijk niet meer zitten. Mensen werken thuis, op het moment dat hen uitkomt. Ze halen hun kinderen van school, laten de hond uit, gaan sporten. De Outlook-agenda is leidend: daarin geeft ieder de bereikbaarheid aan.
Volgens Marius Alkema, programmamanager Het Nieuwe Werken bij UVIT, worstelen mensen bij Het Nieuwe Werken met het loslaten van oude patronen. Volgens hem haakt uiteindelijk 20 procent van de mensen af. Sollicitanten die aansturing nodig hebben worden niet meer aangenomen. Managers die controleren in plaats van faciliteren redden het niet meer. Managers worden geselecteerd op agiliteit: beweeglijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij visie delen en op resultaat sturen. Grenzen aangeven. Bij Het Nieuwe Werken gaat het om persoonlijk leiderschap van medewerkers, het gaat meer dan ooit om autonomie.
Het Nieuwe Werken sluit daarom ook beter aan bij het Rijnlandse model dan bij het  -decennia lang dominante – Angelsaksische model.  Minder controle en commando van bovenaf in ruil voor meer verantwoordelijkheid en creativiteit bij werkers.
Managers of leiders? Inspirerend leiderschap lijkt het toverwoord.
Wat verandert er op het vlak van de organisatiegrenzen? Wat zijn de gevolgen voor de sociale cohesie? Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de leiderschapsstijl? Wordt er een nieuw organisatiescript geschreven? Welke kansen biedt Het Nieuwe Werken aan TA professionals?
Vanuit deze invalshoeken kijken we vrijdagmiddag 21 januari met TA organisationals naar
Het Nieuwe Werken, bij verzekeraar UVIT in Arnhem.
Mail naar Theo Seegers:
hnw@effective-im.nl voor het programma en geef je bijtijds op, want vol is vol!
Annette Aarts en Gjalt Smids
Deze bijeenkomst is een eerste themabijeenkomst voor TA Organisationals. Doel is onder meer ontmoeting en verdieping. Plan is om meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren door en voor leden van de NVTA. Interesse en/of tips, laat het weten aan het bestuur van de NVTA.