CONGRES

NVTA Congres

Oude maskers / Nieuwe jassen: werken met Script in de praktijk

Op 16 november vierde de NVTA met het congres “oude maskers, nieuwe jassen: TA werkvormen voor verandering, 45 jaar Transactionele Analyse in Nederland.
Een bijzondere dag met keynote speaker Manfred van Doorn en tal van workshops in de middag.

Met hartelijke dank aan alle organisatoren, vrijwilligers en opleiders voor deze inspirerende en verbindende dag.

Transactionele Analyse congres 2019

Hoe ben jij veranderd door de tijd?

Heb je oude maskers afgedaan of juist een nieuwe opzet?

Of wil je in een workshop nou eindelijk die te kleine jas van je schouders gooien?

Wellicht heb je een vraag voor een herbesluit in een supervisiesessie?

Keynote speaker: Manfred van Doorn, bekend van De Reis van de Held

Manfred neemt ons mee in de reis van de held. Deze reis gaat over de menselijke ontwikkeling en over de manier waarop wij ons eigen levensverhaal vorm en betekenis geven. Hij behandelt aan de hand van het Double Helix model de verhoudingen tussen afweermechanisme en het script. Manfred geeft ons zo de mogelijkheid om met een andere bril naar script en scriptontwikkeling te kijken.

Kintsugi (gouden samenvoeging) of Kintsukuroi (gouden herstel) is de eeuwenoude Japanse kunst van het restaureren van gebroken aardewerk met een speciaal soort lak die is gekleurd met poeder van goud, zilver of zelfs platinum. Het gaat bij deze kunst om levenshouding dat iets wat gebroken is, mooier kan worden.

Dit is een metafoor die terugkeert bij het begrip Heilige Wond. En natuurlijk de uitspraak van Leonard Cohen (of was het eigenlijk Rumi?) dat alles een breuklijn heeft zodat het licht daar binnen kan komen.

The thema van de Wounded Healer gaat over sublimatie van onze littekens. Manfred van Doorn zal – aan de hand van het Double Healix model – een kort overzicht geven van de verschillende afweervormen, scripts, schema’s en spellen. Vervolgens maakt hij – met behulp van filmfragmenten – inzichtelijk hoe mensen hun littekens gebruiken om (levens)kunst te maken en hoe therapeuten, coaches en leraren hun eigen pijn moeten verwerken en omzetten in een manier om anderen te helpen genezen.

Supervisie: Zes live supervisiesessies door TSTA-ers.

Hier kun je je punten halen!

Je krijgt je certificaat na afloop direct mee naar huis.

Workshops

Praktische werkvormen voor verandering van oude patronen en verhalen naar nieuwe denk-, voel- en  gedragsvormen. Demonstraties on the spot door doorgewinterde TA professionals.

Workshop: Van je moeder moet je het hebben, van je dochter kun je het krijgen….

Alice Altink, BTA, Individueel, groeps- & relatietherapeut op basis van TA & EFT & Mayke Smit, Systemisch Coach/Trainer

Wij zijn moeder en dochter die dit gelijknamige boek schreven, ieder vanuit ons eigen perspectief. In deze interactieve  workshop, gelardeerd met zang en oefeningen, zullen wij ons vier-fasenmodel en een aantal concepten uit de TA, die op de moeder-dochterrelatie van toepassing zijn, uitleggen en illustreren aan de hand van eigen voorbeelden.

Workshop: Morgen ga ik beginnen

Jacqueline van Gent MSc, Registerpsycholoog Arbeid & organisatie, TSTA (werkveld counselling/coaching)

Uitstelgedrag: wat is het, waarom doen we het en hoe kan het anders?!
In een speelse, interactieve workshop onderzoeken we waarom we allemaal wel eens bepaalde taken of zaken voor ons uit schuiven. Voor sommigen vormt uitstelgedrag een ware handicap in het leven, voor anderen een licht ongemak dat zo nu en dan de kop op steekt. De workshop biedt enerzijds inzicht in welke mechanismen en overtuigingen aan uitstelgedrag ten grondslag liggen en anderzijds praktische handvatten om uitstelgedrag te veranderen in: gewoon aan de slag gaan.

Workshop: Tango, een manier om grenzen, rollen en verbinding te onderzoeken

Harry Gerth, TTA/PSTA, (werkveld organisaties)

Hoe creëren we gezonde grenzen? Hoe behouden we onze identiteit en hoe kunnen we op een effectieve manier contact maken en verbonden blijven? Als we fysiek contact maken en als we als één eenheid gaan bewegen zijn verschillen in fysiek, muzikale beleving en persoonlijkheid een hele uitdaging. Hoe gaan we hiermee om en wat is de invloed op onze eigen grenzen en identiteit? Naast de tango introduceren we het begrip kinesfeer en hebben hiermee uitstekende instrumenten om de thema’s te verkennen en aansluitend te relateren aan TA.

Workshop: De kunst van het ‘niet-weten’

drs Marian Timmermans PTSTA, (executive) coach/procesbegeleider

Wie werkt met groepen – als manager of trainer – kent het: dat moment dat je het even helemaal niet meer weet. Je kunt geen antwoord geven op een vraag, er gebeuren dingen die je niet begrijpt, spanning bouwt op. In hoeverre slaag je er dan in bij het ‘niet-weten’ te blijven? Vlucht je misschien in de zekerheid van je script en voorkóm je daarmee verandering? In deze workshop speel je met de zekerheid van het ‘weten’ versus de kunst van het ‘niet weten’.

Workshop: TA? Daar zit muziek in!

Elayne Lussenburg, TA-coaching/counseling & psychotherapie (onder contract voor CTA)

Muziek raakt mensen en gaat voorbij de cognitie. Emoties worden direct aangesproken. Met passie vertellen mensen over hun persoonlijke muzieksmaak en bijbehorende verhalen. Als muziek zó kan raken, zó persoonlijk is, zó gaat over keuzes en identiteit, dan kan het niet anders dan dat het verweven is met scriptbesluiten. Tijdens deze workshop leer je hoe je muziek kunt inzetten in je TA praktijk als middel om bewust te worden van je script én hoe je daarmee de autonomie kunt bevorderen.

 

Workshop: Traumawerk is niet sexy

Linda Hoeben, Psychotherapeute TSTA (werkveld psychotherapie)

Het verhaal over het trauma en de traumagerelateerde klachten is vaak meer sexy dan het verhaal over hoe de cliënt het trauma heeft overleefd. In deze workshop leer je hoe je je cliënt kan helpen te navigeren tussen het traumaverhaal en het verhaal van het overleven. Hierdoor verbetert de innerlijke regulatie en krijgt de cliënt meer greep op de klachten.

Workshop: Dynamisch leiderschap in Co-Creatie

Matti Sannen MA TSTA en Lies de Bruijn MBA PTSTA

Ontwikkeling van leiderschap en organisaties.

Co-creatief leiderschap is bij uitstek de benadering voor hedendaagse organisaties die geconfronteerd worden met complexe uitdagingen. Met een frisse blik op leidinggevende krachten in de samenwerking werken we met TA en groepsdynamische inzichten. We onderzoeken en ervaren in het hier en nu met alle deelnemers het onvoorspelbare pad van de dynamiek van leiderschap in co-creatie. Wij zijn benieuwd naar nieuwe inzichten en opties voor het leiderschap van organisaties in de 21e eeuw, als co-creatieve opbrengst van deze workshop!

 

Workshop: Het leven is moeilijker als je denkt, en makkelijker dan je denkt

Karen Bruyn, MSc, PTSTA- psychotherapie, GZ-psycholoog

Effectief en creatief decontamineren

De Relational Frame Theory laat zien waarom scriptovertuigingen zo hardnekkig zijn. We denken rigide en zien altijd patronen, wetmatigheden, ook waar die niet zijn. Het is niet de inhoud van onze gedachten die in de weg zit, maar het proces van denken. In deze workshop leer je met behulp van technieken uit de Acceptance-and-Commitment-Therapy hoe je jezelf en je cliënten kunt helpen te stoppen met geloven wat je gelooft.

Oude maskers in nieuwe jassen

Arnhemse Bovenweg 9
3708 AA
Zeist

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo