Oproep deelname Netwerk Re-integratietherapeuten

Sinds 2007 bestaat het landelijk netwerk voor re-integratietherapeuten. Een initiatief omals therapeut in de zakelijke markt zichtbaar beschikbaar te zijn. Dat netwerk bestaat uitgoed opgeleide, ervaren, proactieve therapeuten uit verschillende beroepsverenigingen,zoals NVPA en NVAGT. Ze ondersteunen elkaar in het verwerven van een plek in dezakelijke markt van re-integratie, ziekteverzuim en preventie. Het zijn therapeuten,die gemeenschappelijk hebben, dat zij een holistische visie hebben op persoonlijkeontwikkeling en op herstel. Therapeuten die weten, dat re-integratie meer inhoudt danstatistieken verbeteren door mensen aan het werk te zetten. Therapeuten die werken aan devoorwaarden om tot duurzame herinstroom in het arbeidsproces te komen. Therapeuten diere-integratiekandidaten helpen hun eigen kracht, motivatie en bezieling (weer) te vindenen persoonlijke belemmeringen aan te pakken. De re-integratietherapeuten zijn met elkaarverbonden en voor derden te vinden via een eigen website www.re-integratietherapie.nl.Ben je lid van een van de beroepsverenigingen van de NAP en de RBNG, dan wordt jeuitgenodigd om aan dit netwerk deel te nemen.
De bedoeling van het landelijk Re-integratienetwerk:- re-integratietherapie op de kaart zetten als een gebruikelijke dienst- door uitbreiding van het netwerk geleidelijk aan een landelijke spreiding vanre-integratietherapeuten realiseren, die gemakkelijk gevonden worden door re-integratiekandidaten, door opdrachtgevers en door verwijzers- aangesloten therapeuten informeren en ondersteunen elkaar en door krachtenbundelingbesparen ze tijd en energie.
Re-integratietherapie: “goed in je vel de arbeidsmarkt op”Dat is de titel van de powerpoint presentatie, die de Brabantse afdeling van het netwerk maakte enwaarmee alle leden hun voordeel kunnen doen, wanneer zij presentaties houden voor potentiëleopdrachtgevers als UWV’s, gemeenten, re-integratiebedrijven en HR-bureaus.Het is ook een slogan, die goed de lading dekt van àlle activiteiten die door re-integratie-therapeutenworden ontplooid.
Samen sterk, sterk in werkHet netwerk van re-integratietherapeuten is klaar om verder te groeien. De basis is gelegd. Hoe meertherapeuten zich aansluiten, hoe meer we landelijke dekking kunnen organiseren, hoe beter we ooknieuwe initiatieven kunnen ontplooien en ontwikkelingskosten kunnen dekken.Juist nú is het van belang, dat re-integratietherapie meer zichtbaar en herkenbaar wordt voor allebetrokken partijen. Júist nu er tegenwind is in de branche; júist nu de politiek zich opnieuw zalmoeten oriënteren; júist nu arbeidsmarkt en arbeidsdeelname in Nederland weer volop op de politiekeagenda staat.
En daarom nodigen wij uitTherapeuten die zich bezighouden met therapie in het kader van re-integratietrajecten en die lid zijnvan beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij koepels NAP en RBNG, nodigen wij uit zich telaten inspireren door de website www.re-integratietherapie.nl, voor informatie contact op te nemenmet één van de deelnemers en actief aan te sluiten bij dit netwerk.Deelnamekosten zijn minimaal; ze worden zo laag mogelijk gehouden (kostprijs).
Met collegiale groet
De leden van het netwerk re-integratietherapeuten
www.re-integratietherapie.nl