Over NVTA

De Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) is opgericht in 1977. Ze is een vereniging voor leden die de Transactionele Analyse (TA) gebruiken in de uitoefening van hun vak en professionele ontwikkeling. En een vereniging voor leden die geïnteresseerd zijn in TA als bijdrage aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

De doelen van de NVTA zijn:

  • Het vergroten van de bekendheid van TA in Nederland,
  • Het bieden van een platform aan leden om zich te verenigen en elkaar te ontmoeten,
  • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de toepassing van TA,
  • Het bevorderen van professionalisering in TA.

Ethische Code

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De NVTA heeft een gedragscode vastgesteld. Deze is overgenomen van de EATA. Van leden van de NVTA wordt verwacht dat zij zich committeren aan deze gedragscode. De gedragscode is te downloaden als pdf-bestand. Ook hanteert de NVTA Richtlijnen voor de professionele praktijk. Ook deze is als pdf te downloaden.

De NVTA kent een Ethische Commissie. Klanten van leden van de NVTA kunnen bij deze commissie een klacht over het handelen van een lid voorleggen. De Klachtenprocedure is als pdf te downloaden. De ethische commissie bestaat uit Marijke Arendsen Heijn, TSTA en Maarten Kouwenhoven, TSTA. Klanten van leden van de NVTA kunnen hun eventuele klacht indienen bij de secretaris van de NVTA die de klacht doorzendt aan de ethische commissie.

De ethische code vind je hier

Actieve Werkplaatsen

De NVTA kent Actieve Werkplaatsen. Elk werkveld van de TA kent een Actieve Werkplaats. Dit is dé plek waarin leden elkaar ontmoeten. Je legt contacten met mede TA-ers uit een TA-werkveld. Netwerken gaat zo snel. Je leert van elkaars nieuwe inzichten en ideeën. Op die wijze werk je ook aan je professionalisering. Deelnemers bepalen met elkaar waaraan een Actieve Werkplaat aandacht besteedt. Je kunt aan een of meer Actieve Werkplaatsen deelnemen door in te schrijven activiteiten die via de mail bekend gemaakt worden.

Redactie TA Magazine (voorheen Strook)

Leden van de NVTA ontvangen 4 maal per jaar het Tijdschrift voor Transactionele Analyse (TA Magazine). Leden van de NVTA en VITA vormen met elkaar de redactie. Leden van beide verenigingen zijn van harte uitgenodigd om zitting te nemen in de redactie. Als je meer informatie wilt over het werk van de redactie of als je je wilt aanmelden als lid van de redactie dan kun je via het e-mailadres redactie@tamagazine.eu contact opnemen met de redactie.

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning