Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 4 jaar. Het bestuur bestaat uit:

vlnr Marieke, Miek, Steven, Alena, Cor.

Samenstelling bestuur

Cor van Geffen

Voorzitter

Visie:
Ik geloof in het oneindige potentieel van ieder mens. En in het belang van autonomie en authenticiteit. Zingeving is daarbij een belangrijk element. Ik werk daarom graag met de samenhang tussen verbinding, vertrouwen en veiligheid. Ik geloof hierbij in de kracht en de diepgang van taal als verbindend element. TA is voor mij een grote schatkist aan ervaring, deskundigheid en modellen, die mij en de mensen met wie ik werk, concrete inzichten en handvatten geven om te kijken, te reflecteren, te analyseren en de volgende stappen te zetten.

Mijn wens:
Ik gun iedereen kennis en inzicht in de mogelijkheden van TA. Vooral vanuit organisatieperspectief is het een zeer zinvolle verdieping en uitbreiding van alle organisatiemodellen. Ik gun ons allen en de NVTA een groei in ontwikkeling en aantallen zodanig dat we met elkaar op meerder niveaus het verschil kunnen maken.

De persoon:
Cor is een enthousiaste, dynamische trainer en coach die gedreven het beste uit zichzelf en anderen haalt. Hij werkt vanuit bezieling, met respect, humor en acceptatie. Cor is open, uitnodigend en een gedreven inspirator. Als facilitator van organisatie- en teamontwikkeling heeft hij meer dan 20 jaar ervaring en is gespecialiseerd in veranderingsprocessen en leiderschapsthema’s in organisaties. Naast zijn PTSTA-O (2017) heeft hij in 2018 als eerste in Nederland zijn MSc Transactional Analysis Organisational gehaald.

“We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn.” (T. Edison)

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

Visie:
In mijn werk maak ik de TA van dichtbij mee; als piloot heb ik bij elke vlucht andere collega’s, met hun eigen dynamiek , veranderende communicatie en contactmomenten. Naast het beheersen van het vliegtuig is juist dat onderlinge contact noodzakelijk om een goede vlieger te zijn. Daar biedt TA opties voor effectieve communicatie, leiderschap, en ontwikkeling bv voor een promotie.

Mijn wens:
Mijn ervaring als vlieger, coach voor collega’s en als zelfstandige jonge vrouw wil ik inzetten voor de professionalisering van onze vereniging. Hiervoor is teamwork nodig, van alle leden. Gezamenlijk inchecken in 2019. Wat laten we in 2018 en wat nemen we mee het nieuwe jaar in.

De persoon:
Marieke (1976) is sinds oktober 2018 actief als vice-voorzitter. Zij is werkzaam als verkeersvlieger. Naast het coachen van jonge collega’s wordt ze ook uitgenodigd in het bedrijfsleven om een kijkje in de keuken van een cockpit te geven. Overeenkomsten kunnen in worden ingezet voor een hoger mate van veiligheid binnen een bedrijf en/of een verbetering van communicatie.

Baldur van Dongen

Penningmeester

Visie:
Als ondernemer heb ik vaak ‘out of the box’ leren denken. En heb ik aan mijn bedrijfsresultaten gezien hoe belangrijk het is om te weten te komen wat er aan behoeften leeft binnen het werkveld. Ik ben gewend zakelijke relaties op te bouwen vanuit de bouwstenen: vertrouwen, heldere verwachtingen en transparantie. Korte lijntjes, persoonlijk contact en durven vragen om feedback, werkt voor mij. Als masseur en coach ervaar ik verder een cruciale factor die zowel bepalend is voor de vertrouwensrelatie als ook de mate waarin informatie wordt gedeeld: Het voorleven van een uitnodigend klimaat om kwetsbaarheid te kunnen laten zien. Door zelf kwetsbaarheid toe te laten.

Mijn wens:
De NVTA laten groeien in participatie en draagvlak is mijn wens. Door gehoor te geven aan wat er aan behoeften leeft onder de leden. Zo ook door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden zodat je als lid de stimulans voelt je bijdrage te leveren binnen Semble en zo toegevoegde waarde levert: kruisbestuiving. Co-creatief is voor mij een sleutelwoord. Ik investeer graag in een dynamisch bestuur en een klimaat waarin samen leren mét en van elkaar, centraal staat. Vanuit die energie wens ik ook de beoogde groei voor de NVTA in ledenaantal.

De persoon:
Ik, Baldur (1982) ben per oktober 2020 actief als penningmeester. Sinds 2012 verzorg ik massage en coaching voor kantoormedewerkers in de branche software development. Kunnen aansluiten bij de behoeften van Young professionals leidde tot lange termijn samenwerking met kantoren in Amsterdam, Delft en Rotterdam, waarin mijn werkzaamheden ingebed raakten in hun befrijfscultuur.

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Visie:
Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Bewegen door verbinden is daarbij mijn motto.

Mijn wens:
Mijn drive is om de TA breed te verspreiden in de alledaagse praktijk van iedere organisatie. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken. Binnen het bestuur wil ik vooral op praktisch niveau de leden bieden waar behoefte aan is:“Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Oftewel, contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt.

De persoon:
Miek Hehenkamp (1962) algemeen bestuurslid sinds oktober 2018. In datzelfde jaar heeft ze de driejarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en bereid ze zich voor op het CTA-examen in het veld Organisational. Op dit moment ben ik vooral werkzaam als procesbegeleider Kindcentra. Met professionals uit onderwijs, opvang, zorg en wijkteam werken aan 1 gezamenlijk doel. Daar treffen verschillende culturen, ambities, verwachtingen en verlangens elkaar. De dynamiek van groepssystemisch werken, boeit me enorm!

Aateke Jansen

Algemeen bestuurslid

Visie:
volgt binnenkort.

Mijn wens:
volgt binnenkort

De persoon:
volgt binnenkort

Zoraïda Bos

Secretaris a.i.

Zoraïda Bos (1967) verzorgt op ad interim basis het secretariaat van de NVTA. Zij ondersteunt de voorzitter en het bestuur met betrekking tot secretariële- en organisatorische zaken. Zo houdt zij zich onder meer bezig met het beschrijven van de processen en procedures binnen de vereniging en is zij het eerste aanspreekpunt voor de leden.

De persoon:
Mijn doel is rust creëren binnen een organisatie en te bewerkstelligen dat iedereen zich kan richten op zijn kernactiviteit. Want hoe prettig is het, als we ons bezig kunnen houden met dingen waar we goed in zijn? Ik ben een management ondersteuner in de breedste zin van het woord en doe dat al meer dan 25 jaar met veel plezier. Sinds 2007 ben ik werkzaam als zelfstandig professional en ondersteun ik organisaties die niet persé behoefte hebben aan fulltime secretariële of administratieve ondersteuning maar die wel graag ontzorgd willen worden. Tot het moment waarop er vanuit de leden een secretaris is benoemd, zal ik dat met veel plezier doen voor de NVTA. Je kunt mij bereiken via secretariaat@nvta.nl.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe
secretaris: klik hier voor de vacaturetekst