Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 4 jaar. Het bestuur bestaat uit:

vlnr Marieke, Miek, Steven, Alena, Cor.

Samenstelling bestuur

Steven Cornelissen

Voorzitter

Visie:
Ik geloof in de kracht van de dialoog bij veranderingen en hecht waarde aan het belang van onderzoek naar hoe mooie en pijnlijke ervaringen het leven van mensen vormen. Vanuit dit gegeven ondersteun ik anderen in het verhelderen van de innerlijke focus en visie om werkelijk van betekenis te zijn en daarmee een eigen bijdrage te leveren aan deze wereld. Binnen de TA vind ik het van belang dat de vier werkgebieden verder ontwikkeld worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een ‘gezond en duurzaam’ NVTA is het van belang om met elkaar bewust te zijn waar we vandaan komen, waar we nu staan en naar toe willen: de 4 doelstellingen van de NVTA zullen daarin leidend zijn.

Mijn wens:
In 2022 is de NVTA een vereniging met meer landelijke bekendheid, meer leden, meer effectief onderzoek en meer landelijk Actieve Werkplaatsen. Als bestuur zullen we daar initiërend en faciliterend in zijn. Laat de NVTA een vereniging zijn waar we durven te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen naar dat wat deze tijd nu vraagt en mogelijk is

De persoon:
Steven (1964) is sinds oktober 2018 voorzitter. Hij biedt vanuit verbindend leiderschap en als procesbewaker het bestuur ondersteuning in het realiseren van de gestelde doelen. Hij werkt als zelfstandig loopbaanadviseur, trainer Mindfulness in organisaties, arbeidsmediator en counselor voor zingevingsvraagstukken vanuit integraal mensbeeld.

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

Visie:
In mijn werk maak ik de TA van dichtbij mee; als piloot heb ik bij elke vlucht andere collega’s, met hun eigen dynamiek , veranderende communicatie en contactmomenten. Naast het beheersen van het vliegtuig is juist dat onderlinge contact noodzakelijk om een goede vlieger te zijn. Daar biedt TA opties voor effectieve communicatie, leiderschap, en ontwikkeling bv voor een promotie.

Mijn wens:
Mijn ervaring als vlieger, coach voor collega’s en als zelfstandige jonge vrouw wil ik inzetten voor de professionalisering van onze vereniging. Hiervoor is teamwork nodig, van alle leden. Gezamenlijk inchecken in 2019. Wat laten we in 2018 en wat nemen we mee het nieuwe jaar in.

De persoon:
Marieke (1976) is sinds oktober 2018 actief als vice-voorzitter. Zij is werkzaam als verkeersvlieger. Naast het coachen van jonge collega’s wordt ze ook uitgenodigd in het bedrijfsleven om een kijkje in de keuken van een cockpit te geven. Overeenkomsten kunnen in worden ingezet voor een hoger mate van veiligheid binnen een bedrijf en/of een verbetering van communicatie.

Cor van Geffen

Algemeen lid

Visie:
Ik geloof in het oneindige potentieel van ieder mens. En in het belang van autonomie en authenticiteit. Zingeving is daarbij een belangrijk element. Ik werk daarom graag met de samenhang tussen verbinding, vertrouwen en veiligheid. Ik geloof hierbij in de kracht en de diepgang van taal als verbindend element. TA is voor mij een grote schatkist aan ervaring, deskundigheid en modellen, die mij en de mensen met wie ik werk, concrete inzichten en handvatten geven om te kijken, te reflecteren, te analyseren en de volgende stappen te zetten.

Mijn wens:
Ik gun iedereen kennis en inzicht in de mogelijkheden van TA. Vooral vanuit organisatieperspectief is het een zeer zinvolle verdieping en uitbreiding van alle organisatiemodellen. Ik gun ons allen en de NVTA een groei in ontwikkeling en aantallen zodanig dat we met elkaar op meerder niveau’s het verschil kunnen maken.

De persoon:
Cor is een enthousiaste, dynamische trainer en coach die gedreven het beste uit zichzelf en anderen haalt. Hij werkt vanuit bezieling, met respect, humor en acceptatie. Cor is open, uitnodigend en een gedreven inspirator. Als facilitator van organisatie- en teamontwikkeling heeft hij meer dan 20 jaar ervaring en is gespecialiseerd in veranderingsprocessen en leiderschapsthema’s in organisaties. Naast zijn PTSTA-O (2017) heeft hij in 2018 als eerste in Nederland zijn MSc Transactional Analysis Organisational gehaald.

“We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn.” (T. Edison)

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Visie:
Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Bewegen door verbinden is daarbij mijn motto.

Mijn wens:
Mijn drive is om de TA breed te verspreiden in de alledaagse praktijk van iedere organisatie. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken. Binnen het bestuur wil ik vooral op praktisch niveau de leden bieden waar behoefte aan is:“Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Oftewel, contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt.

De persoon:
Miek Hehenkamp (1962) algemeen bestuurslid sinds oktober 2018. In datzelfde jaar heeft ze de driejarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en bereid ze zich voor op het CTA-examen in het veld Organisational. Op dit moment ben ik vooral werkzaam als procesbegeleider Kindcentra. Met professionals uit onderwijs, opvang, zorg en wijkteam werken aan 1 gezamenlijk doel. Daar treffen verschillende culturen, ambities, verwachtingen en verlangens elkaar. De dynamiek van groepssystemisch werken, boeit me enorm!

Alena Drost- Ondrekova

Penningmeester

Visie:
Al mijn hele leven raak ik maar niet los van de gedachte dat er meer is dan we kunnen “zien” of laten “zien”. Waarom maken we contact met anderen op de wijze zoals we dat hebben geleerd en om ons heen zien? Zijn er nog andere wijzen van verbinding maken en wanneer en voor wie levert dat meer op? Allemaal vragen die ik maar niet beantwoord krijg. Ik ben me immers niet echt bewust waarom dingen zijn zoals ze zijn en dingen soms gebeuren zonder dat ik begrijp waarom ze gebeuren. Wat mis ik?

TA houdt zich ook bezig met dit soort vragen, met als doel de wijze waarop mensen met elkaar in contact treden begrijpelijker en tastbaarder te maken en dus bijdraagt aan een grotere bewustwording. Meer bewustwording kan vervolgens weer leiden tot theorieën die in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Hieruit voortkomende positief ervaren contactmomenten kunnen helpen om nog meer echtheid en oprechtheid te brengen in het onderling contact tussen mensen.

Mijn wens:
Naast mijn verregaande persoonlijke interesse voor de beweegredenen en doelstellingen van TA, wil ik bouwen aan een verdere (financiële) professionalisering van de organisatie op basis van mijn jarenlang opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie.

Mijn persoonlijke doelstelling binnen TA staat echter in het teken van het geven van positieve energie aan anderen en het gezamenlijk onderzoeken van theoriën die in de praktijk kunnen worden gebracht. Kortom, samen met een gemotiveerd team de wijze lessen van Berne nog meer, nog beter, maar wel op een zuivere manier blijven verspreiden.

De persoon:
Ik ben geboren in Slowakije (1979) en woon vanaf 2000 in Nederland. Ik werk bij en financiële organisatie als accountant. Verschillende opleidingen zoals Phoenix: 3-jarige opleiding professionele communicatie, maar ook diverse workshops bij Piet Weisfelt hebben mij nieuwe inzichten gegeven in het leven.

Zoraïda Bos

Secretaris a.i.

Zoraïda Bos (1967) verzorgt op ad interim basis het secretariaat van de NVTA. Zij ondersteunt de voorzitter en het bestuur met betrekking tot secretariële- en organisatorische zaken. Zo houdt zij zich onder meer bezig met het beschrijven van de processen en procedures binnen de vereniging en is zij het eerste aanspreekpunt voor de leden.

De persoon:
Mijn doel is rust creëren binnen een organisatie en te bewerkstelligen dat iedereen zich kan richten op zijn kernactiviteit. Want hoe prettig is het, als we ons bezig kunnen houden met dingen waar we goed in zijn? Ik ben een management ondersteuner in de breedste zin van het woord en doe dat al meer dan 25 jaar met veel plezier. Sinds 2007 ben ik werkzaam als zelfstandig professional en ondersteun ik organisaties die niet persé behoefte hebben aan fulltime secretariële of administratieve ondersteuning maar die wel graag ontzorgd willen worden. Tot het moment waarop er vanuit de leden een secretaris is benoemd, zal ik dat met veel plezier doen voor de NVTA. Je kunt mij bereiken via secretariaat@nvta.nl.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe
secretaris: klik hier voor de vacaturetekst