BESTUUR

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 4 jaar. Het  bestuur bestaat uit:

vlnr Alena, Marieke, Danielle, Steven, Fenno, Miek.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris: klik hier voor de vacaturetekst

Steven Cornelissen

Voorzitter

Visie: Ik geloof in de kracht van de dialoog bij veranderingen en hecht waarde aan het belang van onderzoek naar hoe mooie en pijnlijke ervaringen het leven van mensen vormen. Vanuit dit gegeven ondersteun ik anderen in het verhelderen van de innerlijke focus en visie om werkelijk van betekenis te zijn en daarmee een eigen bijdrage te leveren aan deze wereld. Binnen de TA vind ik het van belang dat de vier werkgebieden verder ontwikkeld worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een ‘gezond en duurzaam’ NVTA is het van belang om met elkaar bewust te zijn waar we vandaan komen, waar we nu staan en naar toe willen: de 4 doelstellingen van de NVTA zullen daarin leidend zijn.

Mijn doelstelling: In 2022 is de NVTA een vereniging met meer landelijke bekendheid, meer leden, meer effectief onderzoek en meer landelijk Actieve Werkplaatsen. Als bestuur zullen we daar initiërend en faciliterend in zijn. Laat de NVTA een vereniging zijn waar we durven te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen naar dat wat deze tijd nu vraagt en mogelijk is.

De persoon: Steven (1964) is sinds oktober 2018 voorzitter. Hij biedt vanuit verbindend leiderschap en als procesbewaker het bestuur ondersteuning in het realiseren van de gestelde doelen. Hij werkt als zelfstandig loopbaanadviseur, trainer Mindfulness in organisaties, arbeidsmediator en counselor voor zingevingsvraagstukken vanuit integraal mensbeeld.

steven.cornelissen@nvta.nl

Danielle Nooteboom

Secretaris

Visie: Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak heeft de TA mij de afgelopen drie jaar veel gebracht – met het vrijkomen van de functie van secretaris binnen het bestuur van de NVTA lijkt het voor mij een natuurlijk moment om iets terug te geven aan de TA.

Mijn doelstelling: Mijn ambitie voor de NVTA is een platform voor TA te zijn, een netwerkorganisatie met toegevoegde waarde en een service provider voor haar leden. Voor wat betreft de organisatie van de vereniging ligt mijn ambitie in een professionalisering zowel intern als extern met als resultaat een slagvaardige, goed geoliede en servicegerichte “TA machine”.

De persoon: Daniëlle (1974) is sinds oktober 2018 secretaris van de NVTA. In juni 2018 heeft ze de driejarige basisopleiding PG&PO aan de TA academie afgerond en is een CTA-trainee. Na een carrière van 25 jaar in management ondersteunende functie is zij nu bezig met het opzetten van een eigen coachingsbedrijf.

danielle.nooteboom@nvta.nl

Alena Drost- Ondrekova

(kandidaat-)Penningmeester

Visie: Al mijn hele leven raak ik maar niet los van de gedachte dat er meer is dan we kunnen “zien” of laten “zien”. Waarom maken we contact met anderen op de wijze zoals we dat hebben geleerd en om ons heen zien? Zijn er nog andere wijzen van verbinding maken en wanneer en voor wie levert dat meer op? Allemaal vragen die ik maar niet beantwoord krijg. Ik ben me immers niet echt bewust waarom dingen zijn zoals ze zijn en dingen soms gebeuren zonder dat ik begrijp waarom ze gebeuren. Wat mis ik?

TA houdt zich ook bezig met dit soort vragen, met als doel de wijze waarop mensen met elkaar in contact treden begrijpelijker en tastbaarder te maken en dus bijdraagt aan een grotere bewustwording. Meer bewustwording kan vervolgens weer leiden tot theorieën die in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Hieruit voortkomende positief ervaren contactmomenten kunnen helpen om nog meer echtheid en oprechtheid te brengen in het onderling contact tussen mensen.

Mijn doelstelling: Naast mijn verregaande persoonlijke interesse voor de beweegredenen en doelstellingen van TA, wil ik bouwen aan een verdere (financiële) professionalisering van de organisatie op basis van mijn jarenlang opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie.

Mijn persoonlijke doelstelling binnen TA staat echter in het teken van het geven van positieve energie aan anderen en het gezamenlijk onderzoeken van theoriën die in de praktijk kunnen worden gebracht. Kortom, samen met een gemotiveerd team de wijze lessen van Berne nog meer, nog beter, maar wel op een zuivere manier blijven verspreiden.

De persoon: Ik ben geboren en Slowakije (1979) en woon vanaf 2000 in Nederland. Ik werk bij en financiële organisatie als accountant. Verschillende opleidingen zoals Phoenix: 3-jarige opleiding professionele communicatie, maar ook diverse workshops bij Piet Weisfelt hebben mij nieuwe inzichten gegeven in het leven.

alena.ondrekova@nvta.nl

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

Visie:
In mijn werk maak ik de TA van dichtbij mee; als piloot heb ik bij elke vlucht andere collega’s, met hun eigen dynamiek , veranderende communicatie en contactmomenten. Naast het beheersen van het vliegtuig is juist dat onderlinge contact noodzakelijk om een goede vlieger te zijn. Daar biedt TA opties voor effectieve communicatie, leiderschap, en ontwikkeling bv voor een promotie.

Mijn wens:
Mijn ervaring als vlieger, coach voor collega’s  en als zelfstandige jonge vrouw wil ik inzetten voor de professionalisering van onze vereniging. Hiervoor is teamwork nodig, van alle leden. Gezamenlijk inchecken in 2019. Wat laten we in 2018 en wat nemen we mee het nieuwe jaar in.

De persoon:

Marieke (1976) is sinds oktober 2018 actief als vice-voorzitter. Zij is werkzaam als verkeersvlieger. Naast het coachen van jonge collega’s wordt ze ook uitgenodigd in het bedrijfsleven om een kijkje in de keuken van een cockpit te geven. Overeenkomsten kunnen in worden ingezet voor een hoger mate van veiligheid binnen een bedrijf en/of een verbetering van communicatie.

marieke.degroot@nvta.nl

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Visie:
Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Bewegen door verbinden is daarbij mijn motto.

Mijn wens:

Mijn drive is om de TA breed te verspreiden in de alledaagse praktijk van iedere organisatie. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken. Binnen het bestuur wil ik vooral op praktisch niveau de leden bieden waar behoefte aan is:“Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Oftewel, contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt.

De persoon:
Miek Hehenkamp (1962) algemeen bestuurslid sinds oktober 2018. In datzelfde jaar heeft ze de driejarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en bereid ze zich voor op het CTA-examen in het veld Organisational. Op dit moment ben ik vooral werkzaam als procesbegeleider Kindcentra. Met professionals uit onderwijs, opvang, zorg en wijkteam werken aan 1 gezamenlijk doel. Daar treffen verschillende culturen, ambities, verwachtingen en verlangens elkaar. De dynamiek van groepssystemisch werken, boeit me enorm!

miek.hehenkamp@nvta.nl

Fenno Meijer

Algemeen lid

Visie: Al vroeg heb ik oog gehad voor wie ‘anders’ is, wat als normaal wordt beschouwd en wat dit van ons vraagt in contact. Ten diepste geloof ik in het menselijk vermogen zich te ontwikkelen en dat vanuit de eigen vermogens te doen. Als ieder van ons een beetje positief verschil maakt, straalt dit uit en worden we er allemaal beter van. Ook geloof ik ons vermogen onszelf pootje te haken. De TA biedt prachtig materiaal om te doorgronden hoe we dat doen en waarom, op alle niveaus waarin wij mensen elkaar tegenkomen. En dan mag ik mensen helpen voorbij die sabotage te komen! Ik voel mij bevoorrecht mensen te mogen ondersteunen bij hun gewenste veranderingen.

Mijn wens: Werken aan de verdere professionalisering van het aanbod aan TA-professionals en het beter zichtbaar maken van wat TA kan toevoegen in werk en samenleving. Ik beoog:

  • Het natuurlijk Kind weer te laten spelen, ook in contacten binnen de NVTA: de vereniging als de ballenbak bij de Ikea: daar wil ieder kind spelen! ‘Hub’ voor leden en niet-leden, voor TA-professionals fulltime en parttime.
  • Zichtbaarheid van de NVTA als beroepsvereniging, en de TA als betrouwbare werkmethode, bij certificerende instanties, zorgverzekeraars, Vektis, enz. o.a. door het stimuleren van onderzoek naar ‘best practices’ met TA.
  • In het verlengde van de vereniging als ‘hub’: website en sociale media als vind- en ontmoetingsplek voor TA-kwaliteit en TA-talent. De vraag ‘ik zoek een goede TA-coach’ wordt met twee klikken beantwoord. NVTA als actieve verbinder van vraag en aanbod op TA-gebied.
  • Bijeenkomsten, ook de officiële, zijn blije ontmoetingsmomenten waar je Kind aan mag staan, en waarmee de TA in praktijk wordt gebracht. Mixen met ‘doen wat nodig is’. ‘We walk and talk TA’.

De persoon: Sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid. (1963). CTA-psychotherapie sinds mei 2018. Hij is geregistreerd TA-Therapeut en NLP-coach en heeft een eigen praktijk voor volwassenen In Lent bij Nijmegen. Met partner Mieke de Wit begeleid hij ook stellen.

fenno.meijer@nvta.nl.

Organogram NVTA

organogram_NVTA

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Maskerbloemstraat 42
3053 EE
Rotterdam

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.
De ethische code is beschikbaar vinden als pdf via de onderstaande link

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo