Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar. Het bestuur bestaat momenteel uit:

vlnr: Cor, Miek, Marieke, Michelle, Jan, Ria, Aateke

Samenstelling bestuur

Cor van Geffen

Voorzitter

Visie:
Ik geloof in het oneindige potentieel van ieder mens. En in het belang van autonomie en authenticiteit. Zingeving is daarbij een belangrijk element. Ik werk daarom graag met de samenhang tussen verbinding, vertrouwen en veiligheid. Ik geloof hierbij in de kracht en de diepgang van taal als verbindend element. TA is voor mij een grote schatkist aan ervaring, deskundigheid en modellen, die mij en de mensen met wie ik werk, concrete inzichten en handvatten geven om te kijken, te reflecteren, te analyseren en de volgende stappen te zetten.

Mijn wens:
Ik gun iedereen kennis en inzicht in de mogelijkheden van TA. Vooral vanuit organisatieperspectief is het een zeer zinvolle verdieping en uitbreiding van alle organisatiemodellen. Ik gun ons allen en de NVTA een groei in ontwikkeling en aantallen zodanig dat we met elkaar op meerder niveaus het verschil kunnen maken.

De persoon:
Cor is een enthousiaste, dynamische trainer en coach die gedreven het beste uit zichzelf en anderen haalt. Hij werkt vanuit bezieling, met respect, humor en acceptatie. Cor is open, uitnodigend en een gedreven inspirator. Als facilitator van organisatie- en teamontwikkeling heeft hij meer dan 20 jaar ervaring en is gespecialiseerd in veranderingsprocessen en leiderschapsthema’s in organisaties. Naast zijn PTSTA-O (2017) heeft hij in 2018 als eerste in Nederland zijn MSc Transactional Analysis Organisational gehaald.

“We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn.” (T. Edison)

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

Visie:
In mijn werk maak ik de TA van dichtbij mee; als piloot heb ik bij elke vlucht andere collega’s, met hun eigen dynamiek , veranderende communicatie en contactmomenten. Naast het beheersen van het vliegtuig is juist dat onderlinge contact noodzakelijk om een goede vlieger te zijn. Daar biedt TA opties voor effectieve communicatie, leiderschap, en ontwikkeling bv voor een promotie.

Mijn wens:
Mijn ervaring als vlieger, coach voor collega’s en als zelfstandige jonge vrouw wil ik inzetten voor de professionalisering van onze vereniging. Hiervoor is teamwork nodig, van alle leden. Gezamenlijk inchecken in 2019. Wat laten we in 2018 en wat nemen we mee het nieuwe jaar in.

De persoon:
Marieke (1976) is sinds oktober 2018 actief als vice-voorzitter. Zij is werkzaam als verkeersvlieger. Naast het coachen van jonge collega’s wordt ze ook uitgenodigd in het bedrijfsleven om een kijkje in de keuken van een cockpit te geven. Overeenkomsten kunnen in worden ingezet voor een hoger mate van veiligheid binnen een bedrijf en/of een verbetering van communicatie.

Sandra Smits

Penningmeester

Visie:
“Stilstand is achteruitgang”. Een uitspraak van mijn oma die mij altijd tot de verbeelding sprak. Een uitspraak waar ik me verbonden heb in mijn visie dat een mens gelukkig nooit te oud is om te leren. Ik geloof ook dat persoonlijke/professionele ontwikkeling actief bijdraagt aan iemands welbevinden. In ieder geval heeft de TA voor mij daar een flinke bijdrage aan geleverd; zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Mijn wens:
Dankzij de TA heb ik mijn eigen OK-ness flink kunnen boosten en heb ik een flinke stap kunnen maken om mijn energielek op mijn onzekerheid te reduceren. De kern waarom ik ongelooflijk enthousiast ben over de TA, omdat het voor mij dé woorden heeft gegeven om mezelf en anderen te begeleiden in hun persoonlijke en professionele groei. Professioneel geeft de TA mijn klanten de taal om concreet te kunnen zijn. Een belangrijke vereiste om in de financiële sector effectief de opdrachten in te kunnen steken. Mijn wens is dan ook om de TA verder bekend te maken in Nederland, omdat ik geloof in de kracht, eenvoud en concreetheid hiervan. En ik gun anderen ook de reis die ik zelf met de TA mee heb mogen maken en waarin ik me voorlopig nog prima in ga vermaken!

Het bestuurslidmaatschap NVTA zie ik als kers op de taart om de TA verder uit te kunnen dragen en ik zie het ook als waardevolle leerervaring om met een fijne groep mensen iets moois neer te kunnen zetten.

De persoon:
Ik ben gestart in de financiële sector, o.a. bij Robeco en daarna bij KPMG. Nu werk ik nog steeds in de financiële sector en sinds 12 jaar vanuit ons eigen bedrijf Mens&Kennis. Binnen ons bedrijf zijn we allemaal enthousiast over de kracht van TA en zetten dit ook met plezier in ons werk in; o.a. in verandertrajecten, zelfevaluaties en in een leiderschapsprogramma van de Erasmus universiteit.

En verder houd ik naast TA van veel andere dingen, zoals lezen, mindfulness, yoga, Afrika, films, fotografie, lekker tafelen, een goed glas wijn, mooie gesprekken en ontmoetingen.

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Visie:
Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Bewegen door verbinden is daarbij mijn motto.

Mijn wens:
Mijn drive is om de TA breed te verspreiden in de alledaagse praktijk van iedere organisatie. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken. Binnen het bestuur wil ik vooral op praktisch niveau de leden bieden waar behoefte aan is:“Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Oftewel, contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt.

De persoon:
Miek Hehenkamp (1962) algemeen bestuurslid sinds oktober 2018. In datzelfde jaar heeft ze de driejarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en bereid ze zich voor op het CTA-examen in het veld Organisational. Op dit moment ben ik vooral werkzaam als procesbegeleider Kindcentra. Met professionals uit onderwijs, opvang, zorg en wijkteam werken aan 1 gezamenlijk doel. Daar treffen verschillende culturen, ambities, verwachtingen en verlangens elkaar. De dynamiek van groepssystemisch werken, boeit me enorm!

Aateke Jansen

Secretaris

Visie:
Voor mij zit de kracht van TA in de gelijkwaardigheid en de innerlijke bron van groei en ontwikkeling in een ieder. Het is mijn overtuiging dat vanuit de fundamentele gelijkwaardigheid die besloten ligt in “ik ben OK/jij bent OK” werkelijk contact binnen handbereik komt en onderlinge verschillen overbrugd kunnen worden. In plaats van een bron van twist krijgt het verschil meerwaarde, door met en van elkaar te leren en te ontwikkelen.

Mijn wens:
Met veel dankbaarheid zie ik wat TA mij als persoon heeft gebracht en wat ik met TA kan betekenen voor anderen zowel privé als professioneel. TA heeft veel te brengen. Mijn wens is om de toegankelijkheid van TA en daarmee de bewustwording bij mensen te vergroten. De NVTA speelt daarin een grote rol en daar wil ik graag aan bijdragen.

De persoon:
Aateke is sinds oktober 2020 als algemeen bestuurslid verbonden aan het NVTA bestuur. Tot 2020 heeft zij in de ziekenhuiszorg gewerkt waarin ze naast haar werk als medisch specialist ook veel ervaring heeft opgedaan in management en bestuurswerk. Haar affiniteit met de zorg is groot. De bevlogenheid waarmee mensen zorg verlenen ziet zij als een enorme bron van inspiratie. Zij zet zich vanuit haar eigen onderneming in om de TA en de zorg meer met elkaar te verbinden.

Ria van Elten

Algemene ondersteuning secretariaat

Ria van Elten (1960) houdt zich bezig met algemene secretariaatswerkzaamheden binnen de NVTA. Zo verzorgt zij onder meer de ledenadministratie en ondersteunt zij het bestuur met diverse secretariële- en organisatorische zaken.

De persoon:
Ik vind het belangrijk dat ieder vanuit zijn eigen sterke punten een bijdrage kan leveren. Mijn doel daarbij is rust creëren binnen een organisatie en te bewerkstelligen dat iedereen zich kan richten op zijn kernactiviteit. Ik ben een management ondersteuner in de breedste zin van het woord en doe dat al meer dan 20 jaar met veel plezier. Sinds 2021 ben ik werkzaam als zelfstandig professional en ondersteun ik organisaties die niet persé behoefte hebben aan fulltime secretariële of administratieve ondersteuning maar die wel graag iemand hebben waar ze op kunnen rekenen en die hen kan ondersteunen bij hun dagelijkse gang van zaken. Met veel plezier zal ik dat doen binnen de NVTA. Je kunt mij bereiken via secretariaat@nvta.nl.

Ik ben OK, jij bent OK