BESTUUR

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 4 jaar. Het nieuwe bestuur per 13 oktober 2018 bestaat uit:

vlnr Danielle, Fenno, Miek, Marieke, Steven

Samenstelling bestuur

Steven Cornelissen

Voorzitter

Visie: Ik geloof in de kracht van de dialoog bij veranderingen en hecht waarde aan het belang van onderzoek naar hoe mooie en pijnlijke ervaringen het leven van mensen vormen. Vanuit dit gegeven ondersteun ik anderen in het verhelderen van de innerlijke focus en visie om werkelijk van betekenis te zijn en daarmee een eigen bijdrage te leveren aan deze wereld. Binnen de TA vind ik het van belang dat de vier werkgebieden verder ontwikkeld worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een ‘gezond en duurzaam’ NVTA is het van belang om met elkaar bewust te zijn waar we vandaan komen, waar we nu staan en naar toe willen: de 4 doelstellingen van de NVTA zullen daarin leidend zijn.

Mijn doelstelling: In 2022 is de NVTA een vereniging met meer landelijke bekendheid, meer leden, meer effectief onderzoek en meer landelijk Actieve Werkplaatsen. Als bestuur zullen we daar initiërend en faciliterend in zijn. Laat de NVTA een vereniging zijn waar we durven te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen naar dat wat deze tijd nu vraagt en mogelijk is.

De persoon: Steven (1964) is sinds oktober 2018 voorzitter. Hij biedt vanuit verbindend leiderschap en als procesbewaker het bestuur ondersteuning in het realiseren van de gestelde doelen. Hij werkt als zelfstandig loopbaanadviseur, trainer Mindfulness in organisaties, arbeidsmediator en counselor voor zingevingsvraagstukken vanuit integraal mensbeeld.

steven.cornelissen@nvta.nl

Danielle Nooteboom

Secretaris

Visie: Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak heeft de TA mij de afgelopen drie jaar veel gebracht – met het vrijkomen van de functie van secretaris binnen het bestuur van de NVTA lijkt het voor mij een natuurlijk moment om iets terug te geven aan de TA.

Mijn doelstelling: Mijn ambitie voor de NVTA is een platform voor TA te zijn, een netwerkorganisatie met toegevoegde waarde en een service provider voor haar leden. Voor wat betreft de organisatie van de vereniging ligt mijn ambitie in een professionalisering zowel intern als extern met als resultaat een slagvaardige, goed geoliede en servicegerichte “TA machine”.

De persoon: Daniëlle (1974) is sinds oktober 2018 secretaris van de NVTA. In juni 2018 heeft ze de driejarige basisopleiding PG&PO aan de TA academie afgerond en is een CTA-trainee. Na een carrière van 25 jaar in management ondersteunende functie is zij nu bezig met het opzetten van een eigen coachingsbedrijf.

danielle.nooteboom@nvta.nl

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

TA is letterlijk overal. In elke beroepsgroep en dus ook in mijn beroep als verkeersvlieger. Als piloot heb ik als geen ander te maken met communicatie en contactmomenten. Elke vlucht heb ik andere collega’s, met ieder zo zijn eigen dynamiek.
Daarnaast coach ik jonge collega’s. Want leren vliegen op een vliegschool maakt je nog geen vlieger, daar is meer voor nodig. Verder geef ik in bedrijven aan Management teams een kijkje in de keuken van de cockpit.

Deze ervaring wil ik inzitten voor de professionalisering van onze verenging.
Die professionalisering kan niet zonder teamwork van enthousiaste leden.

Want de vereniging dat zijn wij!

marieke.de.groot@nvta.nl

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Ik ben Miek Hehenkamp (1962) en sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid van de NVTA. In 2018 heb ik de 3 jarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en ben momenteel in voorbereiding van mijn CTA-examen in het veld Organisational.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandig ondernemer. Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Mijn motto is dan ook: BEWEGEN DOOR VERBINDEN.

Mijn motivatie om bestuurslid van de NVTA te worden is heel simpel: ik draag de TA een zeer warm hart toe en ben van mening dat de TA het verdient om breed verspreid te worden. Toegankelijk, eenvoudige concepten en goed in te voegen: zo heb ik kennis gemaakt met de TA. Het heeft mij op zowel persoonlijk als professioneel vlak veel gebracht.

Mijn drive binnen de NVTA zit ‘m in het met name het willen verspreiden van de TA binnen de alledaagse praktijk, in welke organisatie dan ook. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken.
Wat ik binnen het bestuur wil doen, is vooral op praktisch niveau de leden te bieden waar behoefte aan is. “Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Kortom: contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt. Ik word erg enthousiast van het vooruitzicht dat er nieuwe deuren opengaan waarbij ik niet bang ben voor de zoektocht in het onzekere.

miek.hehenkamp@nvta.nl 06 20255214

Fenno Meijer

Algemeen lid

Visie: Al vroeg heb ik oog gehad voor wie ‘anders’ is, wat als normaal wordt beschouwd en wat dit van ons vraagt in contact. Ten diepste geloof ik in het menselijk vermogen zich te ontwikkelen en dat vanuit de eigen vermogens te doen. Als ieder van ons een beetje positief verschil maakt, straalt dit uit en worden we er allemaal beter van. Ook geloof ik ons vermogen onszelf pootje te haken. De TA biedt prachtig materiaal om te doorgronden hoe we dat doen en waarom, op alle niveaus waarin wij mensen elkaar tegenkomen. En dan mag ik mensen helpen voorbij die sabotage te komen! Ik voel mij bevoorrecht mensen te mogen ondersteunen bij hun gewenste veranderingen.

Mijn wens: Werken aan de verdere professionalisering van het aanbod aan TA-professionals en het beter zichtbaar maken van wat TA kan toevoegen in werk en samenleving. Ik beoog:

  • Het natuurlijk Kind weer te laten spelen, ook in contacten binnen de NVTA: de vereniging als de ballenbak bij de Ikea: daar wil ieder kind spelen! ‘Hub’ voor leden en niet-leden, voor TA-professionals fulltime en parttime.
  • Zichtbaarheid van de NVTA als beroepsvereniging, en de TA als betrouwbare werkmethode, bij certificerende instanties, zorgverzekeraars, Vektis, enz. o.a. door het stimuleren van onderzoek naar ‘best practices’ met TA.
  • In het verlengde van de vereniging als ‘hub’: website en sociale media als vind- en ontmoetingsplek voor TA-kwaliteit en TA-talent. De vraag ‘ik zoek een goede TA-coach’ wordt met twee klikken beantwoord. NVTA als actieve verbinder van vraag en aanbod op TA-gebied.
  • Bijeenkomsten, ook de officiële, zijn blije ontmoetingsmomenten waar je Kind aan mag staan, en waarmee de TA in praktijk wordt gebracht. Mixen met ‘doen wat nodig is’. ‘We walk and talk TA’.

De persoon: Sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid. (1963). CTA-psychotherapie sinds mei 2018. Hij is geregistreerd TA-Therapeut en NLP-coach en heeft een eigen praktijk voor volwassenen In Lent bij Nijmegen. Met partner Mieke de Wit begeleid hij ook stellen.

fenno.meijer@nvta.nl.

Organogram NVTA

organogram_NVTA

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Nieuwe Laanstraat 8,
1211 DB
Hilversum

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.
De ethische code is beschikbaar vinden als pdf via de onderstaande link

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2016 | Site door: DutchDuo