BESTUUR

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor 4 jaar. Het nieuwe bestuur per 13 oktober 2018 bestaat uit:

vlnr Danielle, Fenno, Miek, Marieke, Steven

Samenstelling bestuur

Steven Cornelissen

Voorzitter

Mijn naam is Steven Cornelissen (1964). Sinds oktober 2018 ben ik voorzitter van de NVTA. Ik werk zelfstandig als Loopbaanadviseur, trainer Mindfulness in organisaties, arbeidsmediator en counselor voor zingevingsvraagstukken vanuit integraal mensbeeld. In 2014 heb ik de opleiding TA afgerond en ben momenteel in voorbereiding voor het doen van mijn CTA-examen in 2019.

In mijn werk geloof ik in de grote kracht en noodzaak van de dialoog bij veranderingen (transitie) en het belang van het doen van onderzoek hoe mooie en pijnlijke ervaringen van het leven mensen gevormd hebben. Vanuit dit gegeven ondersteun ik anderen in het verhelderen van de innerlijke focus en visie om werkelijk van betekenis te zijn in deze tijd om daarmee de passende rol of functie in te nemen en een eigen bijdrage te kunnen leveren aan deze wereld.
De TA is voor mij enorm verrijkend geweest om te kunnen groeien als mens en om cliënten nog effectiever te coachen in hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling.
Vanuit verbindend leiderschap als procesbewaker het bestuur ondersteuning bieden in het realiseren van de gestelde doelen. Ik zie mijzelf als besluitvaardig, een goede luisteraar, analytisch en betrokken.

Ik vind het van belang dat de TA binnen de verschillende werkgebieden verder ontwikkeld wordt en ook toegankelijk blijft voor alle groepen. Voor een ‘gezond en duurzaam’ NVTA is het van belang om met elkaar bewust te zijn waar we vandaan komen, waar we nu staan en naar toe willen: de 4 doelstellingen van de NVTA zullen daarin leidend zijn. Ik zie over 4 jaar een vereniging met meer landelijke bekendheid, met meer leden, meer effectief onderzoek en meer landelijke actieve werkplaatsen. Als bestuur zullen we daar initiërend en faciliterend in zijn. Laat de NVTA een vereniging zijn waar we durven te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen naar dat wat deze tijd nu vraagt en mogelijk is.

steven.cornelissen@nvta.nl

Danielle Nooteboom

Secretaris

Momenteel ben ik bezig met het opzetten van mijn eigen coachingsbedrijf na een carrière van 25 jaar in management ondersteunende functies.

In juni 2018 heb ik de driejarige basisopleiding PG&PO aan de TA academie afgerond en op dit moment ben ik een CTA-trainee.
Mijn ambitie voor de NVTA is een platform voor TA te zijn, een netwerkorganisatie met toegevoegde waarde en een service provider voor haar leden. Voor wat betreft de organisatie van de vereniging ligt mijn ambitie in een professionalisering zowel intern als extern met als resultaat een slagvaardige, goed geoliede en servicegerichte “TA machine”.

danielle.nooteboom@nvta.nl

Marieke de Groot

Vice-voorzitter

TA is letterlijk overal. In elke beroepsgroep en dus ook in mijn beroep als verkeersvlieger. Als piloot heb ik als geen ander te maken met communicatie en contactmomenten. Elke vlucht heb ik andere collega’s, met ieder zo zijn eigen dynamiek.
Daarnaast coach ik jonge collega’s. Want leren vliegen op een vliegschool maakt je nog geen vlieger, daar is meer voor nodig. Verder geef ik in bedrijven aan Management teams een kijkje in de keuken van de cockpit.

Deze ervaring wil ik inzitten voor de professionalisering van onze verenging.
Die professionalisering kan niet zonder teamwork van enthousiaste leden.

Want de vereniging dat zijn wij!

 

marieke.de.groot@nvta.nl

Miek Hehenkamp

Algemeen lid

Ik ben Miek Hehenkamp (1962) en sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid van de NVTA. In 2018 heb ik de 3 jarige opleiding PG & PO aan de TA academie afgerond en ben momenteel in voorbereiding van mijn CTA-examen in het veld Organisational.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandig ondernemer. Wat mij drijft is het meelopen met mensen en organisaties die ‘onderweg’ zijn. Een rol spelen bij het zich als individu en als groep competent voelen bij de gezamenlijke uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Persoonlijk en professioneel ontwikkelen, verbeteren en in vertrouwen van en met elkaar al doende leren. In welk (advies)traject, training of coaching dan ook, steeds ligt de nadruk op groei vanuit verbondenheid / interactie met de ander. Mijn motto is dan ook: BEWEGEN DOOR VERBINDEN.

Mijn motivatie om bestuurslid van de NVTA te worden is heel simpel: ik draag de TA een zeer warm hart toe en ben van mening dat de TA het verdient om breed verspreid te worden. Toegankelijk, eenvoudige concepten en goed in te voegen: zo heb ik kennis gemaakt met de TA. Het heeft mij op zowel persoonlijk als professioneel vlak veel gebracht.

Mijn drive binnen de NVTA zit ‘m in het met name het willen verspreiden van de TA binnen de alledaagse praktijk, in welke organisatie dan ook. Daar waar professionals elke dag met elkaar samen-werken.
Wat ik binnen het bestuur wil doen, is vooral op praktisch niveau de leden te bieden waar behoefte aan is. “Eerst aansluiten en dan pas doorschakelen”. Kortom: contact zoeken en contact blijven houden en zoeken naar wat ons bindt. Ik word erg enthousiast van het vooruitzicht dat er nieuwe deuren opengaan waarbij ik niet bang ben voor de zoektocht in het onzekere.

miek.hehenkamp@nvta.nl 06 20255214

Fenno Meijer

Algemeen lid

Dag! Mijn naam is Fenno Meijer. Sinds de algemene vergadering op 13 oktober ben ik algemeen bestuurslid voor de NVTA. Ik ben Geregistreerd TA-Therapeut en NLP-coach, heb een eigen praktijk in Lent bij Nijmegen waar ik werk met volwassenen. Met mijn partner Mieke de Wit begeleid ik ook stellen. Zie de website van mijn bedrijf als je meer wilt weten over mijn werk (www.maakpositiefverschil.nl).

De TA is nu al langere tijd stevig in mijn leven verankerd. Tijdens de opleiding TA-Psychotherapie ben ik met mijn CTA-psychotherapie-traject begonnen, samen met Moniek Thunnissen als mijn onvolprezen sponsor.

Voor de vereniging werk ik met overtuiging aan verdere professionalisering van het aanbod van TA-professionals, en beter zichtbaar maken van wat TA kan toevoegen in werk en samenleving. Bijvoorbeeld door als verenigingen een stimulerend en faciliterend systeem op te zetten om (wetenschappelijk en ander) onderzoek mogelijk te maken. En bijvoorbeeld door een borgend systeem te ontwikkelen waarmee TA-professionals hun kwaliteit toonbaar op orde kunnen houden. Verder zet ik mij graag in om de NVTA als beroepsvereniging, en de TA als betrouwbare werkmethode, aan te laten haken bij certificerende instanties, zorgverzekeraars, Vektis, enz.

Onze vereniging is klein in verhouding tot het aantal professionals dat werkt met TA. Om impact te krijgen is binnen ons systeem permissie nodig om te mogen groeien, om vervolgens de plek in onze context te nemen die passend is bij onze huidige ontwikkeling. Dat proces mede vorm geven zie ik als de grootste uitdaging.

Ben je geïnspireerd geraakt? Neem vooral contact op. Dat kan door te mailen naar fenno.meijer@nvta.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 06-33676165.

Organogram NVTA

 

organogram_NVTA

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Nieuwe Laanstraat 8,
1211 DB
Hilversum

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.
De ethische code is beschikbaar vinden als pdf via de onderstaande link

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2016 | Site door: DutchDuo