Internationale gemeenschap van Transactionele Analyse

Er zijn verschillende internationale verenigingen die de verspreiding en ontwikkeling van de Transactionele Analyse tot doel hebben. De NVTA kent vele (nationale) zusterverenigingen. Een van hen is het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse, VITA. De NVTA en VITA werken regelmatig samen bij het organiseren van evenementen. Ook zijn zij samen eigenaar van TA Magazine

eata

De NVTA is aangesloten bij de “European Association for Transactional Analysis” (EATA). De EATA kent geen individuele leden. Leden van de NVTA kunnen indirect, namelijk via de NVTA als vereniging, invloed uitoefenen op het beleid van de EATA. De NVTA is via 2 “delegates” vertegenwoordigd in het bestuur van de EATA. Op dit moment zijn dit:

  • Harry Gerth (delegate namens het bestuur van de NVTA),
  • Betty Lutke Schipholt (delegate, lid van de Commission of Certification).

Op de website www.eatanews.org treft u meer informatie aan over de EATA.

itaa

De “International Transactional Analysis Association” (ITAA) is in 1964 mede door Eric Berrne opgericht. De ITAA kent individuele leden. Meer informatie kunt u vinden op: www.itaaworld.org

Hier kunt u ook informatie vinden over “Transactional Analysis Journal” (TAJ). De TAJ is hèt internationale tijdschrift op het gebied van de TA. Leden van ITAA ontvangen de TAJ automatisch.

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning