Statuten/HH regels

Voor vragen over de nieuwe statuten of huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met secretariaat@nvta.nl.

Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning