TA in de klas?! Een sfeerverslag van de TA conferentie 14-3-2014

TA in de klas, wat een mooie start. Het toepassen van TA beperkt zich niet alleen tot het klinische, coaching en organisatorische veld. Ook in onderwijs heeft TA zijn nut.
Dat wilde deze Conferentie nogmaals in de verf zetten. Het grote aantal deelnemers bewijst dat er nood is om op een andere manier om te gaan met jongeren in het onderwijs. Zowel TA-opgeleiden als leken kwamen hun licht opsteken op deze conferentie.
In het onderwijs is er veel ‘SPEL’ aanwezig en dat houdt de afhankelijkheid in stand. Daarom is het nodig, nuttig en wenselijk dat al wie in het onderwijs werkzaam is TA tools kent en deze toepast. Vanuit mijn achtergrond in België weet ik dat de nood hoog is. De contacten tijdens de workshops overtuigden me ervan dat er in Nederland ook grote vraag is om met jongeren op een constructieve manier om te gaan in het onderwijs.
Na het onthaal en de registratie werden de deelnemers verwelkomt door Henk Tigchelaar. Op speelse wijze loodste hij alle deelnemers door deze dag heen.
We gingen uit de startblokken met de leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven, die op ludieke wijze klassituaties naspeelden zonder en met TA-gerichte input.
Dit werd gevolgd door het gezamenlijk zingen van een lied waarvan de strekking was dat fouten maken mag.
Hierop volgde een gesprek tussen Eric van ’t Zelfde, directeur Hugo de Groot college Rotterdam en Anne de Graaf, algemeen directeur van de TA academie. Hoe autonomer de schoolleider, des te autonomer de leerlingen, dit was het thema van het gesprek. Eric van ’t Zelfde getuigde hoe hij zijn school in Rotterdam naar meer autonomie leidde. Belangrijk voor hem was het delen van de verantwoordelijkheid; je moet niet de verantwoordelijkheid voor anderen dragen, maar ieder draagt zijn deel, ook de leerlingen! Leerlingen en leerkrachten kunnen voor zichzelf denken. Wat ook belangrijk is zijn Strooks, als leerlingen iets goeds presteren dan mag dit ook gemeld worden aan de ouders.
De workshops getuigden van een een hele waaier aan mogelijkheden waarbij je TA in de klas kan toepassen. Elke workshop gaf op een unieke wijze aan hoe je TA theorie en instrumenten kan toepassen in school-en klasverband.
Hierna kwam de lunch waarbij enkele TA-opgeleiden van de TA Academie in een posterpresentatie hun visie op TA en werken in de klas naar voren brachten. Dit vond plaats in de wandelgangen en vond ik een origineel idee.
Na de lunch vertelde Jan Ruigrok, directeur bureau Rigardus Rotterdam over de uitdaging voor leraren, nl de voordeur wijd open houden en de achterdeuren gesloten! Daar ging de heer Ruigrok in op herstel gericht werken in het onderwijs. Hoe vieren we successen? Als een leerling iets gedaan heeft dat schade berokkent aan zichzelf en de anderen dan is het belangrijk dat de leerling de schade inziet en terug zijn plaats dient in te nemen in de groep. Dit gebeurt door gesprekken en het inzetten van zijn/haar talenten voor de ‘gemeenschap’. Deze wijze wordt toegepast bij de Maori’s in Nieuw-Zeeland.
Na dit boeiende betoog volgde de tweede ronde workshops met dezelfde thema’s als in de voormiddag.
In plenaire zitting werd er met Julie Hay uit Engeland geskyped. Zij legde uit hoe ze met TAPACY werken.
Hiervoor verwijs ik naar volgende website:
http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/tapacy-for-children-and-young-adults/
De dag eindigde met Peter van Biemen die in korte tijd zijn TA Script-tease voorstelde, en Matti Sannen die alle medewerkers in de bloemen zette.
Tijdens de borrel en het napraten ondervond ik dat vele deelnemers deze dag als geslaagd hebben ervaren. Het contact met andere onderwijsmensen die TA gebruiken werkt inspirerend. Dit komt niet alleen de scholen ten goede, maar tenslotte ook de samenleving.
Marleen Dehondt
Datum: 30 maart 2014
Marleen Dehondt is opgeleid als leerkracht en geeft als jaren les in een GOK-school (gelijke onderwijskansen) te Brussel. Deze scholen vragen een aangepast werken met kinderen die uit achtergestelde sociale milieus komen en/of uit migrantengezinnen.
Daarnaast is ze ook opgeleid bij het Vlaams Opleidingsinstituut Cirkels. Ze heeft eveneens een opleiding systemisch werk en Interactionele Vormgeving (een integratieve methode) gevolgd aan de Educatieve Academie te Antwerpen. Daarnaast is ze ook opgeleid door Sander Bloemendal en werkt ze met stem en lichaam in een therapeutische setting.
Ze onder CTA contract bij Andreas Becker in Duitsland in Educational Field.