TA Magazine in The Script!

In de laatste uitgave van “The Script”; het blad van de ITAA, wordt het TA Magazine genoemd en aangegeven hoe men artikelen kan aanleveren. Gaaf te lezen hoe ons magazine zo wereldwijd rondzingt!
The Script lees je hier: THE SCRIPT
Het stukje lees je op pagina 10!