TA staat er op wikipedia nu beter voor!

Wie de Nederlandse wikipedia-pagina’s in de afgelopen jaren bekeek en de TA een warm hart toedraagt, zal geschrokken zijn van de toon en inhoud. Olivier Sprangers heeft nu deze pagina’s aangepast: TA-technisch meer juist, actueler en leesbaarder. Hij legt de aanpassingen voor aan zijn opleider Sander Reinalda (TSTA-C) en aan zijn CTA-traject supervisor Lieuwe Koopmans (TSTA-O) en wij als NVTA kijken ook mee samen met de VITA.
Onder andere van de Engelse wiki  TA pagina is veel overgenomen, en er zijn ook wijzigingen uit Nederlandse TA literatuur ingebracht, met bronvermelding.
Doel is voor de pagina: kort, krachtig, juist en tegelijk een overzichtelijk en compleet beeld voor het oog van de leek.
Heb je zelf nog concrete tips? Die zijn van harte welkom!
Op de TA pagina in wikipedia staat bovenaan een tabje ‘overleg’, waarop je je suggesties kunt schrijven. Olivier neemt in 2019 verder op dezelfde manier de verantwoordelijkheid om die opmerkingen te bekijken en om te zetten in tekst op de pagina zelf. Ook eigen tekstvoorstellen die je hebt zijn welkom daar. Verder zie je op de ‘overleg’ pagina ook wat de beweegredenen zijn achter de laatste veranderingen, dus je krijgt daar ook een reactie op je eventuele voorstel. Je mag zelf ook wijzigingen aanbrengen op de pagina, en gebruik de overleg pagina dan ook om aan te geven wat je beweegreden daarvoor was.
Kijk jij ook mee? Klik hier voor de pagina op Wikipedia
Als er na verloop van tijd geen opmerkingen meer komen, zullen er ook geen aanpassingen meer zijn.