Op 19 maart was ons jaarlijkse ledenevenement op het landgoed De Horst. In de ochtend was de ALV. De sfeer was constructief, positief en er heerste voor mij een gevoel van "samen werken aan de ontwikkeling van de NVTA". Dat bracht inspiratie en als voorzitter...

Locatie: Utrecht, NH hotel Start 13.30 u Einde 16.00 u. 33 aanwezigen. Sfeerverslag door: Patrick Odendaal De vergadering wordt ingeleid door Lieuwe: hij presenteert zijn boek: Dit ben ik! Verkrijgbaar bij Thema uitgeverij! Best een feestelijk moment waar we voor klappen. In de pauze heb ik gebladerd in zijn boek. Heldere...

In de afgelopen maanden heeft het bestuur weinig van zich laten vernemen. Achter de schermen vinden echter wel activiteiten plaats. Om uitvoering te geven aan ons meerjarenbeleid zijn verschillende werkgroepen inmiddels opgestart. De groep rondom pr/website en dergelijke heeft inmiddels al een aantal bijeenkomsten gehad. De...

Ik tik nu de kop van dit verslag terwijl ik nog onderweg ben. In de trein denk ik na over mijn eerste bijwoning van een algemene ledenvergadering van de NVTA. Vorig jaar was ik niet in de gelegenheid om acte de présence te geven. Terwijl de kilometers aan me voorbijrazen denk ik na over de aankomende momenten. De agenda belooft een volle bijeenkomst met genoeg zaken die aandacht vereisen en besluiten van de leden natuurlijk. De NVTA is in beweging, dat voel ik aan van alles. Dat vind ik een prettige ontwikkeling. Overigens wil ik niet suggereren dat de NVTA voorheen stil stond. Dat kan ik niet beoordelen, ik ben pas kort lid. Het voortdurend ontwikkelen doet recht aan de dynamiek die de TA zo kenmerkt. Ik vind TA fris, bewegelijk, helder en passend bij de huidige tijd van communicatie, samen doen, versterken, eigen verantwoordelijkheid.