Hierbij nodigen we je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. De locatie is: Antropia, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen (naast NS-station). Navigeren naar nr. 26 De inlooptijd is vanaf 9.30 uur. De ALV vangt aan om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk...

Inloop 9.30 uur Ochtendprogramma:  ALV 10.00 uur Opening Vaststellen aantal stemgerechtigden Vaststellen agenda Vaststellen verslag ALV 04.11.2017 Mededelingen Ontwikkelingen bestuur Jaarverslag 2017 Jaarrekening 2017 Verslag Kascontrolecommissie over Jaarrekening 2017 Voorstel verlenen van decharge aan bestuur over 2017 Installeren Kascontrolecommissie 2018 Vaststelling begroting 2018 Presentatie Annick Vanhove...

De ALV was verrassend, productief en uitermate efficiënt waardoor we ruim een uur extra voor de lunch en een wandelingetje in het bos hadden :) De highlights in vogelvlucht want de details komen tzt in het verslag terug. Het voorstel om de contributie met 10% te...

Op grond van artikel 17.3 van de (huidige) statuten roepen we jullie bijeen voor een Algemene Leden Vergadering op 12 april 2017. Deze zal plaatsvinden in het Coachhuis, Oorsprongpark 7 te Utrecht. Aanvang: 18.30 uur. Deze ALV is reeds aangekondigd tijdens de ALV van 18 maart j.l....

Op 19 maart was ons jaarlijkse ledenevenement op het landgoed De Horst. In de ochtend was de ALV. De sfeer was constructief, positief en er heerste voor mij een gevoel van "samen werken aan de ontwikkeling van de NVTA". Dat bracht inspiratie en als voorzitter...

Wanneer de dag begint met omleidingen in het openbaar vervoer en aanrijdingen op het spoor en Utrecht even heel onbereikbaar blijkt, zakt me de moed in de schoenen. Ik beland in één of ander boemeltje richting Woerden en daarna moet ik maar zien hoe ik...

Beste TA-genoot, 22 maart is het weer zover: Inspiratie uit ontmoeting & inhoud. De NVTA komt bij elkaar, kom jij ook? In het plaatje hieronder vind je informatie over het programma, inclusief de aankondiging van maar liefst acht inspirerende workshops rondom het thema: "TA & Counseling...

Ingekomen mail van het bestuur: Geachte leden, In de bijlage vinden jullie een brief van het bestuur met o.a. de vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering van 2 maart a.s. een aantal weken voor deze datum ontvangen jullie het jaarverslag, de jaarrekening en alle andere relevante stukken voor...

Zin in een feestje? De NVTA heeft op 2 maart iets te vieren; er is veel beweging op het gebied van TA! Op 2 maart vieren we dat met de lancering van het Leerboek Transactionele Analyse. Hieraan is een feestelijk programma gekoppeld, met aandacht voor alle...

In de afgelopen maanden heeft het bestuur weinig van zich laten vernemen. Achter de schermen vinden echter wel activiteiten plaats. Om uitvoering te geven aan ons meerjarenbeleid zijn verschillende werkgroepen inmiddels opgestart. De groep rondom pr/website en dergelijke heeft inmiddels al een aantal bijeenkomsten gehad. De...