Op 19 maart was ons jaarlijkse ledenevenement op het landgoed De Horst. In de ochtend was de ALV. De sfeer was constructief, positief en er heerste voor mij een gevoel van "samen werken aan de ontwikkeling van de NVTA". Dat bracht inspiratie en als voorzitter...

In de afgelopen maanden heeft het bestuur weinig van zich laten vernemen. Achter de schermen vinden echter wel activiteiten plaats. Om uitvoering te geven aan ons meerjarenbeleid zijn verschillende werkgroepen inmiddels opgestart. De groep rondom pr/website en dergelijke heeft inmiddels al een aantal bijeenkomsten gehad. De...

Door: Lieuwe Koopmans In zijn boek ‘Strategisch coachen’ schrijft Maarten Kouwenhoven over de S-curve, een metafoor van ontwikkeling waarbij de gecoachte steeds een sprong maakt naar een nieuwe S. Als NVTA zijn we momenteel bezig met een dergelijke sprong.