Van het bestuur mei 2011

Door: Lieuwe Koopmans
In zijn boek ‘Strategisch coachen’ schrijft Maarten Kouwenhoven over de S-curve, een metafoor van ontwikkeling waarbij de gecoachte steeds een sprong maakt naar een nieuwe S. Als NVTA zijn we momenteel bezig met een dergelijke sprong. Van een tamelijk digibete organisatie maken we de overgang naar een organisatie die volop gebruik maakt van de mogelijkheden van de hedendaagse technologie. Dat dit nog niet geheel van leien dakje gaat ondervond ik vanavond aan den lijve toen een Skypegesprek met 2 medebestuursleden door technische storingen uitdraaide op een geschreven chatsessie. Zo kampen we ook nog met kinderziektes met de overgang naar een nieuw digitaal systeem voor de boekhouding en de ledenadministratie en kent de strookredactie nog zo haar worstelingen met de nieuw gelanceerde artikelensite. Zoals wij TA-ers weten, roepen dergelijke worstelingen onmiddellijk zo onze eigen Scriptthema’s op. Constructieve opbouwende feedback is in een dergelijke tijd het meest helpend. Mocht u deze hebben, aarzel niet deze te geven.
Inmiddels hebben Maarten Kouwenhoven en Marijke Arendsen Hein zich bereid verklaard de ethische commissie te gaan vormen. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Marijke en Maarten stonden aan de basis van de NVTA en kunnen vanuit deze positie goed als vraagbaak dienen voor ethische dilemma’s. De insteek van het bestuur is dat we met betrekking tot ethiek graag willen dat we daar actief mee bezig zijn, in plaats van reactief ermee om te gaan aan de hand van klachten. Schroom dus niet om gebruik te maken van de deskundigheid van Maarten en Marijke. In de loop van dit jaar zullen zij een aantal activiteiten ontplooien, waarover later meer.
Tot slot zijn de portefeuilles binnen het nieuwe bestuur opnieuw verdeeld:

  • Breg van Baars blijft secretaris.
  • Krispijn Plettenberg is algemeen bestuurslid met een accent op marketing en branding. Daarnaast is hij EATA-delegate;
  • Patrick Odendaal is algemeen bestuurslid als vertegenwoordiger van de Strookredactie en accent op marketing en branding;
  • Hans van Beek is algemeen bestuurslid met aandachtsgebied cross-functionele samenwerking en NAP;
  • Miriam Termeer blijft penningmeester met het accent op financiën, boekhouding, contributies en communicatie;
  • Tot slot blijf ik, Lieuwe Koopmans, u dienen als voorzitter met accent op beleidsontwikkeling NVTA en netwerkcontacten.

Wij hebben er zin in en plezier aan!