Van het bestuur oktober 2011

In de afgelopen maanden heeft het bestuur weinig van zich laten vernemen. Achter de schermen vinden echter wel activiteiten plaats.
Om uitvoering te geven aan ons meerjarenbeleid zijn verschillende werkgroepen inmiddels opgestart. De groep rondom pr/website en dergelijke heeft inmiddels al een aantal bijeenkomsten gehad. De groep rondom een brede erkenning van TA heeft haar eerste bijeenkomst gepland staan.
Het bestuur is zich al voorzichtig aan het oriënteren op een geschikte locatie voor een evt. EATA-congres in de zomer van 2013.  Zodra we daarvoor kunnen inschrijven, schieten we ook in dit opzicht uit de startblokken.
Het nieuwe administratie en boekhoudprogramma draait inmiddels. Vanuit onze penningmester het verzoek om contributies e.d.  snel te betalen. Elk jaar kost het weer een hoop energie van zowel de penningmeester als van de betrokken leden om achterstallige contributie te innen. Dat is energie die we beter voor andere zaken kunnen aanwenden.
Bijvoorbeeld voor het schrijven van mooie artikelen of het leveren van een bijdrage aan de redactie van Strook. De Strookredactie zit altijd dringend verlegen om content voor de Strook. Deze neemt het afgelopen jaar af, terwijl we ons niet kunnen voorstellen dat niemand meer inhoudelijk mooie, interessante en wetenswaardige zaken te delen heeft.
Het gesprek tussen de Strookredactie en het bestuur hierover heeft ons het inzicht gegeven dat de wordpress-website met daarop artikelen/brieven e.d.  nog maar door weinig leden gevonden wordt. Mocht jij daar ook problemen mee hebben, leg dan even contact met de redactie van Strook, zij kunnen je wegwijs maken . Lees bijvoorbeeld daar de kritiek van Moniek Thunissen op de laatste paar Strooks en voeg je eigen mening daar aan toe. Al is het even wennen om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan (ook voor uw voorzitter) het kan op termijn een verrijking vormen voor onze vereniging.
Tot slot zal er voor in de TA-vereniging actieve leden een studiedag(je)  plaatsvinden op zaterdag 10 december as. De ledenvergadering met een aantrekkelijk programma staat gepland voor zaterdag 3 maart 2012. Schrijf deze data alvast in je agenda.
 
Met vriendelijke groeten,
Lieuwe Koopmans
Voorzitter NVTA