Verbinden en professionaliseren, een verslag van de ALV 16 mrt

De eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe bestuur van de NVTA is een feit! Voorzitter Steven Cornelissen opende met de visie en de ambitie waarmee dit bestuur de komende vier jaar aan de slag wenst te gaan: verbinden en professionaliseren. Daarbij wilt het bestuur ook aandacht geven aan stabiliseren: er is veel gebeurd in de afgelopen jaren.
De vergadering was prettig en constructief, waarbij er ruimte was voor mentale en lijfelijke ontspanning door korte intermezzo’s onder bezielende leiding van Cor van Geffen, waarbij het thema samenwerking zorgde voor intimiteit en hilariteit. Het Natuurlijk Kind mocht aan!
Het bestuur behandelde de gebruikelijke zaken als jaarverslag en financiën, waarbij aangetekend moet worden dat door de overdracht van een klein ad interim bestuursteam dit niet altijd even makkelijk was. De financiële verantwoording over 2018 konden we daardoor helaas niet naar behoren afronden i.v.m. het ontbreken van een financieel jaarverslag. We danken onze voorgangers voor het levend houden van de vereniging, en gaan vol goede moed en enthousiast verder. Vóór de zomer komt een tussen-ALV waarin we de financiële verantwoording alsnog afronden. Omdat Alena Ondrekova inmiddels is toegetreden tot het bestuur als kersverse penningmeester verwachten wij deze zaken binnenkort af te kunnen ronden.
In de middag werkten wij met onze handen in teamverband aan onze visie op de vier doelstellingen van de NVTA:
Het vergroten van de bekendheid van TA in Nederland,
Het bieden van een platform aan leden om zich te verenigen en elkaar te ontmoeten,
Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de toepassing van TA,
Het bevorderen van professionalisering in TA.
Pascal Verhees begeleidde het middagdeel met aanstekelijk enthousiasme middels de LEGO Serious Play Methode. Het leverde vier bouwwerken op die vertaald werden naar kerndoelen met prioritering. Alle presentaties zijn gefilmd en op de foto’s een impressie van het inspirerende en leuke werkproces.
De dag werd afgesloten door Marieke de Groot, vice-voorzitter, die iedereen bedankte voor de inbreng.