Vooraankondiging ALV met verkiezing EATA delegate

Beste NVTA lid,
Namens het bestuur wil ik je alvast informeren over drie zaken rondom de ALV van de NVTA in maart 2014.
1. Datum ALV
De ALV 2014 wordt gehouden op zaterdag 22 maart in de ochtend. Iedereen die lid is van de vereniging is van harte welkom. Zet de datum daarom alvast in je agenda. De formele uitnodiging met exacte tijd, agenda en lokatie volgt natuurlijk nog.
2. Oproep: Actieve Werkplaats voor middagprogramma
Het lijkt ons als bestuur goed en leuk als we een traditie kunnen voortzetten en in de middag een aantrekkelijk TA programma kunnen aanbieden. Thema van de middag is Counseling & Coaching.
We zijn de middag als bestuur aan het voorbereiden en gieten dat in de vorm van een Actieve Werkplaats. Met andere woorden: het wordt een middag die de NVTA met elkaar realiseert. Heb je ideeën en interesse in het mede vormgeven en organiseren, meld je dan aan bij Jacobien Geuze: info@groeikracht.nu.
3. Kandidaatstelling geopend: EATA Delegate verkiezing
Een onderwerp voor de ALV snijden we nu alvast aan: op de ALV in 2014 kiezen we weer een EATA Delegate. Zoals jullie weten, wordt Nederland door 2 NVTA leden vertegenwoordigd in EATA: Jacqueline van Gendt en ondergetekende. Mijn termijn loopt af in 2014 en ik stel me kandidaat voor een herverkiezing. Wil jij je ook verkiesbaar stellen, geef je kandidatuur dan door aan Patrick Odendaal: secretariaat@nvta.nl.
In de bijlage lees je over de taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in het EATA contract. Wil je meer weten over wat het Delegate-ship inhoudt, neem dan gerust contact op met de huidige vertegenwoordigers: Jacqueline is bereikbaar via jacvangent@gmail.com en ik ben bereikbaar op 06 5477-5477 en krispijn@stayamazedeveryday.com.
We merken dat er veel leden actief betrokken zijn geworden bij de activiteiten die we als vereniging organiseren. De bijeenkomst van 5 oktober is daarvan een voorbeeld, net als de Actieve Werkplaatsen voor Organistie, Educatie en Counseling en het nieuw gevormde webteam dat de activiteiten van NVTA online gaat stroomlijnen. Dat is stimulerend voor ons als bestuur en het draagt bij aan een relevante en interessante vereniging. Dank voor jullie betrokkenheid.
Hartelijke groeten namens het hele bestuur,
Krispijn Plettenberg
Voorzitter NVTA

Bijlage: 20131109 EATA Contract Delegate