Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele Analyse (TA) is onder meer bekend van het basisprincipe ‘Ik ben OK, Jij bent OK’ en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties. Het is een sociale psychologie die is ontwikkeld door Eric Berne, MD (1910-1970). 

In 1966 antwoordde Berne op de vraag: ‘Wat is Transactionele Analyse, in een notendop?’ het volgende: “Het is een systeem om menselijk gedrag te begrijpen, om te proberen menselijk gedrag te veranderen en om menselijk gedrag te voorspellen.” Berne spreekt ook over een ‘herkenningsfactor’: “We zijn in staat om in zeer simpele woorden te praten over psychologische dingen.” “Mensen kunnen begrijpen waar het over gaat en vervolgens herkennen zij het. Ze zien de realiteit in wat er met hen en andere mensen gebeurt. Ze zeggen: ‘He, dit gaat over mij!’ Of: ‘He, dit gaat over jou of hem of haar!'”. (bron: Dr. Eric Berne. Games People Play, The Theory part 1, Youtube, 2011).
Berne’s theorie bestaat samengevat uit bepaalde sleutelconcepten die TA professionals gebruiken om cliënten, studenten en systemen te helpen bij het analyseren en verander van interactiepatronen die belemmeren bij het behalen van levensdoelen.

TA gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon,  kunnen er nieuwe besluiten genomen worden. De autonomie, spontaniteit en authenticiteit van deze persoon kunnen daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard.

Professionals kunnen TA gebruiken binnen 4 velden waarin zij hun klanten of cliënten begeleiden in het verwerven van zelfinzicht en het nemen van nieuwe besluiten. Deze velden zijn: Psychotherapie, Coaching & Counseling, Educatie, Organisatie.

TA in het veld TA-therapie

Therapeuten die met TA werken, gebruiken TA om hun cliënten te ondersteunen meer draagkracht te ontwikkelen en beter te kunnen omgaan met specifieke psychologische problematiek. Om cliënten te ondersteunen in hun vermogen om te zijn wie zij willen zijn. En om zich daartoe te helen door oude zelfbeperkende of beschadigende patronen te herkennen en daarover nieuwe besluiten te nemen.

TA in het veld Coaching en Counseling

Coaches en counselors hanteren TA om klanten te helpen de effectiviteit van hun gedrag inzichtelijk te krijgen, te besluiten wat ze daarin anders willen en stappen te maken door oefening. Counselors gebruiken TA ook om antwoorden te krijgen op vragen die mensen hebben op het gebied van (sociaal) psychisch welzijn. TA Counseling is onder meer te gebruiken in de complementaire gezondheidszorg, het pastoraal werk, mediation of maatschappelijk werk.

Kennismaken met TA

Je kunt op diverse manieren kennis maken met TA. Er zijn uitstekende boeken over TA, ook voor mensen die nog weinig over TA weten. Een gebruikelijke manier om kennis te maken met TA is het volgen van een zogenaamde 101 (spreek uit: one O one). Dit is een 2-daagse basiscursus. Hierin maak je kennis met de basisgedachten en –concepten van TA. En pas je ze toe op jezelf zodat je meer kunt leren over je eigen persoonlijkheid. Diverse opleidingsinstellingen verzorgen geregeld 101-cursussen.
Diverse opleidingsinstellingen verzorgen geregeld 101-cursussen.

 

TA in het veld Organisatie

In het veld Organisatie richt de TA zich op het functioneren van sociale systemen, organisaties, groepen, teams. Maar ook op individuen binnen sociale systemen zoals leidinggevenden, HRM-professionals of projectleiders. TA Organisatie biedt methoden en technieken om het functioneren van en in sociale systemen, op met name onbewust niveau, inzichtelijk te maken en zo disfunctionele gedragingen of groepsprocessen helder te krijgen en te verbeteren.

TA in het veld Educatie

In het veld Educatie gebruiken professionals, meestal leerkrachten, docenten of trainers, TA in hun werk binnen scholen, opleidingsinstellingen of trainingspraktijken. Het accent ligt hierbij op opvoeden, opgroeien, leren en ontwikkelen.

Iedereen heeft het vermogen om te denken