WAT IS TA?

Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele Analyse, afgekort als TA, is een sociaal-psychologische theorie ontwikkeld door Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die mensen ondersteunen om zich bewust te worden van hun patroon van denken, voelen en doen. Hoe zij zich tot zichzelf en anderen verhouden.

Hoe zij transacties aangaan met de wereld om hen heen. En hoe zij daarin verandering kunnen aanbrengen. TA gaat ervan uit dat het patroon van denken, voelen en doen ontstaan is uit, vaak onbewuste, beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Door zich hiervan bewust te worden, zijn mensen in staat hierover nieuwe besluiten te nemen. Hierdoor kunnen zij groeien in hun autonomie, spontaniteit en authenticiteit en in het aangaan van intimiteit ofwel gezonde relaties met anderen.
TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard.

Professionals kunnen TA gebruiken binnen 4 velden waarin zij hun klanten of cliënten begeleiden in het verwerven van zelfinzicht en het nemen van nieuwe besluiten. Deze velden zijn: Psychotherapie, Coaching & Counseling, Educatie, Organisatie.

TA is ondermeer bekend van het basisprincipe Ik OK, Jij OK en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

TA in het veld Psychotherapie

Psychotherapeuten die met TA werken, gebruiken TA om hun cliënten te ondersteunen meer draagkracht te ontwikkelen en beter te kunnen omgaan met specifieke psychologische problematiek. Om cliënten te ondersteunen in hun vermogen om te zijn wie zij willen zijn. En om zich daartoe te helen door oude zelfbeperkende of beschadigende patronen te herkennen en daarover nieuwe besluiten te nemen.

TA in het veld Coaching en Counseling

Coaches en counselors hanteren TA om klanten te helpen de effectiviteit van hun gedrag inzichtelijk te krijgen, te besluiten wat ze daarin anders willen en stappen te maken door oefening. Counselors gebruiken TA ook om antwoorden te krijgen op vragen die mensen hebben op het gebied van (sociaal) psychisch welzijn. TA Counseling is onder meer te gebruiken in de complementaire gezondheidszorg, het pastoraal werk, mediation of maatschappelijk werk.

TA in het veld Educatie

In het veld Educatie gebruiken professionals, meestal leerkrachten, docenten of trainers, TA in hun werk binnen scholen, opleidingsinstellingen of trainingspraktijken. Het accent ligt hierbij op opvoeden, opgroeien, leren en ontwikkelen.

TA in het veld Organisatie

In het veld Organisatie richt de TA zich op het functioneren van sociale systemen, organisaties, groepen, teams. Maar ook op individuen binnen sociale systemen zoals leidinggevenden, HRM-professionals of projectleiders. TA Organisatie biedt methoden en technieken om het functioneren van en in sociale systemen, op met name onbewust niveau, inzichtelijk te maken en zo disfunctionele gedragingen of groepsprocessen helder te krijgen en te verbeteren.

Kennis maken met TA

Je kunt op diverse manieren kennis maken met TA. Er zijn uitstekende boeken over TA, ook voor mensen die nog weinig over TA weten. Een gebruikelijke manier om kennis te maken met TA is het volgen van een zogenaamde 101 (spreek uit: one O one). Dit is een 2-daagse basiscursus. Hierin maak je kennis met de basisgedachten en –concepten van TA. En pas je ze toe op jezelf zodat je meer kunt leren over je eigen persoonlijkheid. Diverse opleidingsinstellingen verzorgen geregeld 101-cursussen. Zie daarvoor onder Opleidingen.

Iedereen heeft het vermogen om te denken

Maskerbloemstraat 42
3053 EE
Rotterdam

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo