Werken aan de fundering…van ons professioneel thuis

Door: Patrick Odendaal, secretaris NVTA
Sinds onze verkiezing als nieuw bestuur komen we elke maand bijeen voor reguliere vergaderingen. Daarnaast geven we invulling aan onze opdracht in wat we liefkozend “Zolderavondsessies” noemen.
Zolderavondsessies? Krispijn is tot nu toe onze gastheer. Hij heeft een mooi kantoor in Amsterdam, in het centrum, waar we op de zolder van dat kantoor een grote ruimte hebben om te bewegen, te brainstormen, te voelen, te processen, kortom: na te denken over ons eigen proces en het proces van de NVTA.
Op deze avonden starten we met pizza en praten we bij. Plezier in onze taak vinden we belangrijk. Interesse in elkaar en zorgen voor elkaar. Dat tonen we en dat doen we.
Er ligt nog steeds een grote taak voor ons. Er zit wel vooruitgang in. Een aantal taken die we lieflijk hebben bestempeld als “corvee”taken, hebben we steeds meer in de grip. Aanmelding van nieuwe leden bijvoorbeeld. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar dat kan tegenwoordig helemaal online. Iemand meldt zich online aan en staat automatisch in de ledenadministratie. Met dit soort zaken hebben we meer tijd voor de leuke kanten van onze taken. Zo willen we nog meer automatiseren. Ook bestuurswerk mag leuk zijn, toch?
Binnenkort spreken de penningmeester, ondergetekende en de redactie van de Strook bijvoorbeeld over stroomlijnen van het proces van adverteren naar factureren.
Corvee taken zijn voor ons de (met name administratieve) taken die horen bij het bestuurswerk en we proberen er zo weinig mogelijk tijd aan te spenderen.
Op de zolderavondsessies werken we aan onze opdracht om de NVTA als actieve werkplaats neer te zetten. We zijn nu bezig met het vinden van een nieuwe, bij het gekozen scenario passende missie van de NVTA. Een missie waar de meeste leden blij van worden en zich in herkennen. Daarnaast willen we een aantal producten formuleren die we in onze bestuursperiode willen opleveren. Jullie hebben wellicht al gemerkt dat we ook werk maken van de gekozen variant: de Actieve Werkplaats (AW). Afgelopen zaterdag, 5 oktober, is een prachtige bijeenkomst geweest die in een AW is georganiseerd. Met ondersteuning vanuit het bestuur (financiën en door mee te werken), maar vooral door leden georganiseerd.
Een AW rondom het werkveld educatie krijgt vorm. We zijn nog zoekende naar mensen die werk willen maken van een AW waarin de kaders voor AW geformuleerd worden, zodat nieuwe actieve werkplaatsen soepel en prettig aan de slag kunnen. Deze eerste AW is wellicht de belangrijkste. Het zet de kaders neer voor de AW’s die volgen. Wanneer je het leuk vindt om daarin mee te denken, schroom niet en mail het secretariaat (secretariaat@nvta.nl)!
Nog even over die zolderavondsessie. Op een doordeweekse avond, 2 oktober, zaten we weer bij elkaar. Op een zolderkamer. We brainstormden samen over de NVTA en waar die voor op aarde is. Ieder vanuit zijn of haar eigen idee denkend, bleken we veel overlap te kennen en ook verschillen. Leuke discussies. De energie ging er fiks bij stromen.
Onze avond was erg inspirerend. We hopen dat we snel onze energie en ons enthousiasme aan jullie kunnen laten zien. We willen graag van het voelen en denken naar het doen. Dat kost tijd en die was nodig. Wij moesten als nieuw team erg groeien en wennen. Groepsdynamisch zijn er spannende en mooie zaken gegroeid en we werken steeds beter samen als team.
Zo kom ik dan bij de titel van dit stuk. Werken aan de fundering van ons professioneel thuis.
Toen de ALV koos voor het scenario met de Actieve Werkplaats, zat daarin besloten dat we ook een professioneel thuis willen zijn. Deze “zolderavondsessies” leggen de fundering voor een stevig professioneel thuis. Waar leden samen werken aan het versterken van de TA in Nederland. In Actieve Werkplaatsen per werkveld, misschien wel over beroepsprofielen van TA-ers, bijeenkomsten over allerlei TA onderwerpen waar we elkaar ontmoeten. Vanuit de typische TA basisfilosofie:
Ik ben OK, Jij bent OK.