Werken met TA

In de Transactionele Analyse onderscheiden we vier velden. Dit zijn deelterreinen met hun eigen specialisatie en werkmodellen. Wanner je de opleiding voor Certified Transactional Analysis (CTA) gaat volgen, maak je een keuze voor een van deze velden. De vier TA-velden zijn:

TA in het veld Educatie

In het veld Educatie gebruiken professionals, meestal leerkrachten, docenten of trainers, TA in hun werk binnen scholen, opleidingsinstellingen of trainingspraktijken. Het accent ligt hierbij op opvoeden, opgroeien, leren en ontwikkelen van kinderen, adolescenten en volwassenen. Ook wordt het toegepast bij leer-teams gericht op persoonlijk en professionele groei, wat betreft leren en sociale vaardigheden binnen een groep.

TA in het veld Organisatie

In het veld Organisatie richt de TA zich op het functioneren van sociale systemen, organisaties, groepen en teams. Maar ook op individuen binnen sociale systemen zoals leidinggevenden, HRM-professionals of projectleiders. TA Organisatie biedt methoden en technieken om het functioneren van en in sociale systemen, op met name onbewust niveau, inzichtelijk te maken en zo disfunctionele gedragingen of groepsprocessen helder te krijgen en te verbeteren. Zo draagt het bij aan het verbeteren van het persoonlijk functioneren, het functioneren van het team en het functioneren van de organisatie. Vanuit een zich verbinden aan elkaar én aan de gezamenlijke opdracht of taak die een team of een organisatie heeft.

TA in het veld Psychotherapie

Psychotherapeuten die met TA werken, gebruiken TA om hun cliënten te ondersteunen meer draagkracht te ontwikkelen en beter te kunnen omgaan met specifieke psychologische problematiek van het verleden, om vrij te kunnen leven in de toekomst. Om cliënten te ondersteunen in hun vermogen om te zijn wie zij willen zijn. En om zich daartoe te helen door oude zelfbeperkende patronen te herkennen en daarover nieuwe besluiten te nemen. Het doel voor cliënten is om zichzelf en hun relaties te begrijpen en om opties te creëren om hun leven bewust, creatief en spontaan te leven.

TA in het veld Coaching en Counseling

Coaches en counselors hanteren TA om klanten en het klantsysteem te helpen de effectiviteit van hun gedrag inzichtelijk te krijgen, te besluiten wat ze daarin anders willen en stappen te maken. Door bewust zijn en oefening, worden nieuwe opties en vaardigheden aangeleerd. TA draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling om het functioneren in het dagelijks leven te verbeteren. Counselors gebruiken TA ook om antwoorden te krijgen op vragen die mensen hebben op het gebied van (sociaal) psychisch welzijn. TA Counseling is onder meer te gebruiken in de complementaire gezondheidszorg, het pastoraal werk, mediation of maatschappelijk werk.

Veranderen is mogelijk