ACTIEVE WERKPLAATSEN

Actieve werkplaatsen

De NVTA kent Actieve Werkplaatsen. Per TA-werkveld is er een Actieve Werkplaats (AW). Dit is dé plek waarin leden elkaar ontmoeten. Je legt contacten met mede TA-ers uit een TA-werkveld. Zo gaat netwerken snel.

Stap in – doe mee – draag bij! Versterken Actieve Werkplaatsen

Beste collega – leden van de NVTA,

In 2013 hebben de leden besloten dat de NVTA een actieve vereniging wil zijn, waarin leden een plek vinden voor de uitwisseling en groei van persoonlijke en professionele kennis, inzichten, ervaringen. De Actieve werkplaatsen zijn daarin benoemd als wezenlijk element: leden organiseren met en voor andere leden korte activiteiten van kennisuitwisseling, kennisvorming en van persoonlijk en professioneel contact. In de loop van de jaren is dat gaan heten ‘het doen van een AW-avond’.
Het is heel mooi om te zien hoeveel plezier, kunde en bereidheid er is bij leden om bij te dragen aan dit proces als Organisator van een AW-avond en als deelnemer.
In de loop van de jaren zijn we in alle AW’s toegegroeid naar een estafette-model, waarbij een lid tijdens of kort na een AW-bijeenkomst het stokje overneemt en daarmee de verantwoordelijkheid voor een volgende activiteit.
Het schema is dan: Ik organiseer een activiteit => ik geef het stokje door aan jou en help jou bij jouw activiteit => dan geef jij het stokje door aan een ander en helpt die ander bij diens activiteit => etc.
Tegelijk is er per AW een Contactpersoon voor de leden en het bestuur, die:
• communiceert over de voortgang en de jaarbegroting,
• een kort verslag van de betreffende AW maakt,
• weet wie het stokje heeft, en
• op de achtergrond kan ondersteunen.
Dit is in de vereniging de ‘dakpanstructuur’ gaan heten: leden ‘doen’ AW’s – contactpersoon is schakelpunt tussen leden en bestuur – bestuur faciliteert de AW’s met ruimte/koffie/thee.
Het bovengenoemde estafette-model is een heel fijne manier van co-creatief werken gebleken, omdat de leden elkaar zo het initiatief, en ook de energie en de werkwijze kunnen overdragen.
Tegelijkertijd is het net als in de atletiek een kwetsbaar model: als het stokje op de grond valt, dan stokt of stopt het proces. En dan lopen wij als Contactpersonen de kans dat wij ‘Trekker’ worden en te veel de verantwoordelijkheid gaan voelen en nemen voor de voortgang. Waardoor we vervolgens in een ‘trek- en sleur-model’ terecht komen in plaats van het co-creatie model. En dat willen wij niet: de verantwoordelijkheid ligt nu juist bij de leden gezamenlijk en dus bij alle leden in een werkgebied.
Die verantwoordelijkheid is: Stap in – Doe mee – Draag bij. En wees je bewust dat er niet een ander is ‘die het wel oppakt’.
Dit laatste hebben vooral ondergetekenden, de contactpersonen van de AW’s Coaching & Counseling, Organisational en Psychotherapie, in 2018 gemerkt: het doorgeven van het estafettestokje tussen leden stagneert, daarmee ook de activiteiten, waardoor er te weinig voortgang van de AW’s is.

Daarom nodigen wij je hierbij van harte uit om een Actieve Werkplaats te organiseren.

Pak het stokje op: bedenk een onderwerp, haak er eventueel een ander bij aan en benader de contactpersoon van de desbetreffende AW, zodat de estafette doorgaat:
➢ Als je dat wilt doen voor de AW Psychotherapie, mail dan naar Titia Bakker, info@haarlemcounseling.nl
➢ Als je dat wilt doen voor de AW Coaching en Counseling mail dan naar Mirjam te Slaa te@mirjamteslaa.nl of Tina Wrede coachtinawrede@gmail.com
➢ Als je dat wilt doen voor de AW Organisational – mail dan
eric-jan@developmentworks.nl.
➢ Als je dat wilt doen voor de AW Educational mal dan naar Nicoline van der Heijden, info@tarantula.nl of Carla Peverelli, cs.peverelli@gmail.com .
Wanneer je je opgeeft, zal de betreffende Contactpersoon niet alleen heel blij zijn, maar hij/zij zal ook de manier van werken met je doornemen. Ook ontvang je een document waarin de werkwijze duidelijk wordt beschreven en dat je kan ondersteunen bij de organisatie.

We kijken uit naar een BOMVOL AW-jaar in 2019!
Namens alle contactpersonen,
Titia Bakker, Eric-Jan Rijnierse, Mirjam te Slaa en Carla Peverelli

Oktober 2018

Je leert van elkaars nieuwe inzichten en ideeën. Op die wijze werk je ook aan je professionalisering. Deelnemers bepalen met elkaar waaraan een AW aandacht besteedt. Je kunt aan een of meer Actieve Werkplaatsen deelnemen door in te schrijven voor activiteiten die via de website en/of mail bekend gemaakt worden.

Hieronder tref je meer informatie aan over wat er in een AW gebeurt. Je kunt er sfeerverslagen van bijeenkomsten lezen. Ook kun je lezen welke activiteiten er in een AW op stapel staan. En je kunt je aanmelden als vaste deelnemer aan een AW. Je krijgt dan de verslagen en aankondigingen van nieuwe activiteiten in je mailbox.

NVTA werkt via Actieve Werkplaatsen (AW) aan de ontwikkeling van werkvelden en specifieke onderwerpen.

AW Psychotherapie

De AW Psychotherapie wil alle geïnteresseerden in TA en psychotherapie samen brengen. Doel is kennis en ervaring uit te wisselen, te netwerken, een verwijsnetwerk te creëren en de bekendheid van TA psychotherapie te vergroten. Hiertoe organiseren we 3 bijeenkomsten per jaar.

Thema’s uit 2015 waren bijvoorbeeld: de Klinische behandeling met TA van patiënten met Cluster C persoonlijkheidsstoornissen in de Viersprong. En een verkenning van de mogelijkheden om TA psychotherapie ook via de aanvullende zorgverzekering vergoed te krijgen. In september 2015 hadden we de eer om TA- er van het eerste uur Ken Mellor uit Australië in onze Actieve Werkplaats te verwelkomen. Ken verzorgde een boeiende dag over de impasse-theorie, de miskenningsmatrix en de wijze waarop meditatie en Oosterse wijsheden met TA geïntegreerd kunnen worden.

Han den Dekker, Sandra van Erk en Titia Bakker trekken de Actieve Werkplaats op dit moment.  Pierre Sebregts heeft geholpen de Actieve Werkplaats op te zetten en is vanwege zijn drukke werkzaamheden gestopt.

We gaan ons in 2016 nog meer focussen op inhoudelijke thema’s, met aandacht voor  specifieke therapeutische inhoud. Netwerken, bekendheid van TA binnen de GGZ, onderzoek, etc  komen als aanvullende thema’s aan bod.

Iedereen die geïnteresseerd is in psychotherapie en TA is van harte welkom. Samen creëren we een inspirerende Werkplaats met volop ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.

NEEM DIRECT CONTACT OP

 

AW Organisatie

In de werkplaats Organisational onderzoeken wij thema’s en invalshoeken die wij in ons werk met organisaties relevant vinden. Thema’s zoals angst in organisaties, scripts in netwerkorganisaties; onderwerpen zoals wendbare teams, werken met het onderbewuste. We onderzoeken hoe we deze met TA en andere invalshoeken kunnen ervaren, er taal aan kunnen geven en er met klanten mee kunnen werken.
Werkplaats-bijeenkomsten worden altijd georganiseerd door AW-leden. Dit gaat op basis van eigen initiatief en interesse, in afstemming met de op bijeenkomsten aanwezige leden.
Meestal worden bijeenkomsten door de organiserende leden inhoudelijk voorbereid en begeleid. De werkvorm is actief: uitwisselen, ervaring delen, leren van elkaar, korte intervisies doen, etc. We hebben enkele keren de vorm van een keynote-lezing en masterclass gebruikt om onder begeleiding van inspirerende personen specifieke onderwerpen uit de TA in organisaties verder uit te diepen.
Wij zijn steeds weer verrast door de mensen die initiatieven nemen, de fijne tijdelijke samenwerking die er dan ontstaat en de rijkdom die wij als leden zo samen kunnen creëren.

NEEM DIRECT CONTACT OP

AW Counseling & Coaching

Deze werkplaats is een werkplaats voor en door leden. Het is een werkplaats om te ontwikkelen, te leren of iets te maken met behulp van actieve werkvormen met of rond TA. Dit kunnen zijn: professionele uitwisseling, gesprek en discussie, praktijkcases inbrengen, actueel thema uitwerken, dingen uitproberen, een nieuw idee uitwerken, artikel schrijven samen voor het Tijdschrift voor Transactionele Analyse enzovoorts. Doelen zijn om: vanuit energie en inspiratie rond de inhoud, in verbinding met elkaar:

  • Jezelf verder te ontwikkelen en geïnspireerd te blijven of raken.
  • De TA verder te ontwikkelen.
  • Te netwerken.
  • De TA-coaching & counseling in de markt te zetten.

Mensen uit andere velden en van buiten de TA zijn van harte welkom.
De coördinatie doen we middels een estafettesysteem, waarbij de coördinatie steeds in handen is van twee mensen, waarvan de een het de vorige keer geregeld heeft samen met een nieuw iemand. De Actieve Werkplaats komt op dit moment zo’n 3 maal per jaar ’s avonds bijeen, op een centrale plek in het land.

Contactpersonen zijn Mirjam te Sla en Titia Wrede.

NEEM DIRECT CONTACT OP

AW Educatie

Deze actieve werkplaats is momenteel niet actief. Wil jij deze werkplaats opstarten? Neem contact met ons op!

Veranderen is mogelijk

Arnhemse Bovenweg 9
3708 AA
Zeist

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn, Facebook

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo