Actieve werkplaatsen

De NVTA kent Actieve Werkplaatsen. Per TA-werkveld is er een Actieve Werkplaats (AW). Dit is dé plek waarin leden elkaar ontmoeten. Je legt contacten met mede TA-ers uit een TA-werkveld. Zo gaat netwerken snel.

Je leert van elkaars nieuwe inzichten en ideeën. Op die wijze werk je ook aan je professionalisering. Deelnemers bepalen met elkaar waaraan een AW aandacht besteedt. Je kunt aan een of meer Actieve Werkplaatsen deelnemen door in te schrijven voor activiteiten die via de website en/of mail bekend gemaakt worden.

Hieronder tref je meer informatie aan over wat er in een AW gebeurt. Je kunt er sfeerverslagen van bijeenkomsten lezen. Ook kun je lezen welke activiteiten er in een AW op stapel staan. En je kunt je aanmelden als vaste deelnemer aan een AW. Je krijgt dan de verslagen en aankondigingen van nieuwe activiteiten in je mailbox.

AW Psychotherapie

De AW Psychotherapie wil alle geïnteresseerden in TA en psychotherapie samen brengen. Doel is kennis en ervaring uit te wisselen, te netwerken, een verwijsnetwerk te creëren en de bekendheid van TA psychotherapie te vergroten. Hiertoe organiseren we 3 bijeenkomsten per jaar.

Thema’s uit 2015 waren bijvoorbeeld: de Klinische behandeling met TA van patiënten met Cluster C persoonlijkheidsstoornissen in de Viersprong. En een verkenning van de mogelijkheden om TA psychotherapie ook via de aanvullende zorgverzekering vergoed te krijgen. In september 2015 hadden we de eer om TA- er van het eerste uur Ken Mellor uit Australië in onze Actieve Werkplaats te verwelkomen. Ken verzorgde een boeiende dag over de impasse-theorie, de miskenningsmatrix en de wijze waarop meditatie en Oosterse wijsheden met TA geïntegreerd kunnen worden.

Han den Dekker, Sandra van Erk en Titia Bakker trekken de Actieve Werkplaats op dit moment.  Pierre Sebregts heeft geholpen de Actieve Werkplaats op te zetten en is vanwege zijn drukke werkzaamheden gestopt.

We gaan ons in 2016 nog meer focussen op inhoudelijke thema’s, met aandacht voor  specifieke therapeutische inhoud. Netwerken, bekendheid van TA binnen de GGZ, onderzoek, etc  komen als aanvullende thema’s aan bod.

Iedereen die geïnteresseerd is in psychotherapie en TA is van harte welkom. Samen creëren we een inspirerende Werkplaats met volop ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.

AW Organisational

In de werkplaats Organisational onderzoeken wij thema’s en invalshoeken die wij in ons werk met organisaties relevant vinden. Thema’s zoals scripts in netwerkorganisaties; de relatie tussen TA en ‘scrum’/ agile werken; Deep Democracy en TA, werken met het onderbewuste in systemen, werken met (top-)teams, TA in transities, de winnaarsdriehoek gebruiken in organisaties.

We onderzoeken hoe we met TA en andere invalshoeken kunnen waarnemen/ervaren, taal kunnen geven en er met klanten mee kunnen werken.

Leden bereiden de bijeenkomsten voor, werkend vanuit hun interesse, nieuwsgierigheid, vragen, ervaringen.  De werkvorm is actief: uitwisselen, ervaring delen, kennisoverdracht, leren met elkaar, korte intervisies doen. We hebben enkele keren de meer uitgebreide vorm van een keynote-lezing of masterclass gebruikt.

Wij zijn steeds weer verrast door de mensen die initiatieven nemen, de fijne tijdelijke samenwerking die er dan ontstaat en de rijkdom die wij als leden zo samen kunnen creëren.

AW Counseling & Coaching

De werkplaats Counseling is een plek waar we vooral cocreatief thema’s onderzoeken die ons als counselors in ons werk kunnen bezighouden. De organisatoren kiezen een onderwerp, thema, methode die hen persoonlijk interesseert en die ze met de groep willen delen. Dat kan op allerlei manieren. Over het algemeen zijn deze werkplaatsbijeenkomsten in de vorm van een interactieve workshop waarbij de deelnemers een grote rol spelen. We gaan uit van een basiskennis TA; TA is onze ‘taal’.

Gezien de aard van ons werk kunnen er uiteraard raakvlakken zijn met de overige disciplines in de TA. Wij bundelen dan ook regelmatig de krachten met de andere Actieve Werkplaatsen. Zo kan een AW Counseling zowel gaan over positieve seksualiteit als over de scripts van topbestuurders in organisaties.

Het heeft onze voorkeur dat we werken volgens een ‘estafette-model’ waarbij de organisator van een AW de volgende bijeenkomst mede helpt te organiseren met iemand die zich daarvoor heeft opgegeven en zo als het ware het stokje doorgeeft. Op die manier garanderen we niet alleen de voortgang van de AW’s, maar ontstaan er (wellicht onverwachte) gelegenheidssamenwerkingen en zijn we samen aan het co-creëren. Het is altijd weer mooi om te merken hoe inspirerend dat kan zijn en hoe voedend voor ons als TA-gemeenschap.

AW Educatie

De Actieve Werkplaats Educational (AWE) is een platform voor mensen die werken in het onderwijs en trainers die training en opleiding verzorgen in onderwijsinstellingen. Doel is leren van en met elkaar vanuit het enthousiasme om TA praktisch in te zetten in leersituaties.

We werken vanuit de verbinding tussen hoofd, hart en handen:

  • praten en denken over leren, concepten uitwisselen, leren van elkaar
  • verbondenheid, delen van ervaringen, gezien en gehoord worden
  • in beweging komen, door een concept/model te verbinden aan de dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen

We werken vanuit de verbinding tussen hoofd, hart en handen:

  • praten en denken over leren, concepten uitwisselen, leren van elkaar
  • verbondenheid, delen van ervaringen, gezien en gehoord worden
  • in beweging komen, door een concept/model te verbinden aan de dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen

De Werkplaats biedt mogelijkheden om:

  • praktijksituaties te bespreken aan de hand van de TA theorie en onze werkervaring
  • een (korte) workshop/ presentatie te verzorgen rond een TA concept, waarna de aanwezigen met het materiaal aan de slag gaan en een terugkoppeling geven van hun bevindingen
  • een thema te onderzoeken en te bespreken welke TA concepten je kunt inzetten om praktisch met dit thema aan de slag te gaan.

Praktische organisatie:

Per jaar worden er 3 werkplaatsen georganiseerd. De data worden aan het begin van het jaar vastgelegd. De praktische organisatie (uitnodigingen, bespreken ruimte Coachhuis) wordt gedurende één jaar door één persoon gedaan. Aan het begin van het jaar houden we een inventarisatieronde met de aanwezigen rond de vragen: “Wat kom je halen? Wat kom je brengen en hoe breng je dit in?”

Inhoudelijke organisatie:

Er is een kerngroep van 5 personen die de start van de AWE geïnitieerd hebben. Deze groep is nog steeds betrokken bij de AWE en zorgt voor de continuïteit. Een avond van de AWE wordt door één of meerdere personen voorbereid vanuit een thema, een praktijksituatie, een TA concept of expertise die ze willen delen. Deze initiatiefnemers zijn in de aanloop naar de volgende werkplaats ook sparringpartner voor de volgende werkplaatsbegeleider.

Soms zal de kerngroep van de Werkplaats mensen actief benaderen voor het inhoudelijk vormgeven van een werkplaats gebaseerd op de inventarisatie “wat kom je halen / wat kom je brengen.”

Veranderen is mogelijk