CERTIFICERING

Certificering in Transactionele Analyse

Transactionele Analyse kent een structuur van internationaal gestandaardiseerde certificering. Deze standaarden zijn tot stand gekomen en worden onderhouden door 2 internationale TA-associaties.
Dit zijn de ITAA en de EATA.

In de TA onderscheiden we de volgende certificeringen:


TA 101
(spreek uit: wan-o-wan). Deze introductie in de TA behandelt de kernconcepten van de TA;

CTA: Certified Transactional Analyst. Voor als je TA professioneel toepast in de praktijk van een TA-veld;

PTSTA: Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst. Je bent bevoegd trainingen en supervisie in TA te geven in het door jou gekozen TA-veld. Maar zelf heb je nog geregeld supervisie van iemand met een TSTA kwalificatie;

TSTA: Teaching and Supervising Transactional Analyst. Hiermee ben je volledig bevoegd opleidingen te verzorgen en supervisies te geven waar ook ter wereld, in jouw specifieke TA-veld.

BTA: Basiscompetentie Transactionele Analyse

In aanvulling op de internationale certificering is het in Nederland ook mogelijk accreditatie aan te vragen in BTA: Basiscompetentie Transactionele Analyse. Wil je voor deze accreditatie in aanmerking komen dan volg je de volgende procedure;

  • Schrijf een motivatie waarom je voor deze accreditatie in aanmerking wilt komen.
  • Stel een dossier samen waaruit blijkt dat je de onderstaande activiteiten hebt verricht:
  • Minimaal twee jaar lid zijn van de NVTA,
  • Training in Transactionele Analyse onder leiding van erkende TA-opleiders (200 uur), waaronder scholing in de relevante TA begrippen,
    Deelname aan een intervisiegroep met 20 of meer bijeenkomsten waarin 10 maal of meer een presentatie is gedaan,
  • 30 uur supervisie waarin 5 keer of meer aan een zelfvoorbereide case uit de praktijk met TA is gewerkt,
  • Gedurende 50 uur of meer deelname aan persoonlijke vorming met TA (leer)-therapie/counseling,
  • Presentatie over de persoonlijke leerervaring,
  • Presentatie over de beroepsmatige identiteit.

HOE WORD IK CTA (Certified Transactional Analyst)?

Download de pdf

HOE WORD IK BTA (Basiscompetentie Transactionele Analyse)?

Download de pdf

Wanneer je niet aan alle vereisten voldoet, doet de commissie een suggestie voor aanvulling, zodat de accreditatie toch kan worden toegekend.De accreditatie zal bestaan uit de titel BTA (Basiscompetentie Transactionele Analyse). Stuur je motivatie, je BTA dossier en je personalia naar: Secretariaat NVTA. Je ontvangt een factuur voor de kosten à € 50,00. Na betaling van de factuur zal de inhoudelijke procedure in werking treden.

Als je aan deze criteria voldoet, ontvang je de accreditatie en het certificaat

Maskerbloemstraat 42
3053 EE
Rotterdam

E-mail: Info@nvta.nl
Social: LinkedIn

Ga naar contact

De NVTA voert een actief beleid op het gebied van ethiek. De leden van de ethische commissie kunnen dan ook geraadpleegd worden over ethische kwesties in de eigen beroepspraktijk.

De ethische code vind je via onderstaande link.

Lees meer

© Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse 2019 | Site door: DutchDuo