Workshopvoorstel gevraagd

U wordt van harte uitgenodigd om een workshopvoorstel in te dienen voor het Transactionele Analyse congres in de Ruwenberg op 16 november 2019.

Het congres “Oude maskers, nieuwe jassen: TA werkvormen voor verandering” viert 45 jaar Transactionele Analyse in Nederland.

Transactionele Analyse ondersteunt transformatie op individueel, groeps- en organisatieniveau. TA concepten helpen om oude patronen te herkennen, en geven concrete aanwijzingen hoe nieuwe vormen van denken, voelen en gedrag aan te leren die leiden tot autonomie.

Naast zes supervisie sessies worden er acht workshops aangeboden op het congres. Inzendingen moeten uiterlijk 15 februari 2019 zijn ingediend.

We zoeken geavanceerde workshop voorstellen die een gefundeerd conceptueel kader bieden en praktische werkvormen voor verandering van oude patronen en verhalen naar nieuwe denk, voel, gedragsvormen demonstreren.

We zoeken een diverse groep presentatoren vanuit de vier TA-toepassingsgebieden: psychotherapie, counseling, onderwijs en organisaties, evenals andere relevante benaderingen.

SELECTIECRITERIA

We verwelkomen voorstellen van TA-professionals en van TA-beoefenaars. Wij vragen vooral (P)TSTA-ers en CTA-ers om te reageren. Andere professionals kunnen onder supervisie van een (P)TSTA-er ook een workshopvoorstel indienen. Selectie zal gebaseerd zijn op volledigheid van het voorstel, relevantie voor het thema en ons publiek, en ontwikkeling van TA-theorie en -praktijk.

In overeenstemming met de principes van diversiteit en inclusie, zullen voorstellen van 1,5 uur en 3 uur worden overwogen voor workshops. Voorstellen op basis van lopend onderzoek, beroepsethiek en innovatieve benaderingen worden met name gewaardeerd.

Als jouw voorstel wordt geselecteerd, ga je akkoord met:

 • Registratie voor de hele congres.
 • Aanwezigheid op aangewezen tijd en locatie voor de workshop.
 • Handhaven fysieke en psychologische veiligheid en ethiek voor alle deelnemers.
 • Dat je workshop (deels) gefilmd wordt om uiteindelijk een impressie video van het congres te maken.

INHOUD VAN WORKSHOP VOORSTEL

 1. Titel van de presentatie Goede titels zijn kleurrijk, creatief en informatief. Soort sessie
 2. Van workshops wordt verwacht dat ze interactief zijn. Selecteer een antwoord … 1,5 uur workshop of …. 3 uur workshop
 3. Toepassingsgebied Geef aan welke velden van toepassing zijn. Als u ‘overig’ bent, licht dan toe in uw sessieoverzicht: psychotherapie, counseling, onderwijs en organisaties, overig
 4. Beschrijving van de workshop (maximaal 100 woorden) Deze beschrijving kan in het programmaboek verschijnen en moet aantrekkelijk zijn voor uw beoogde doelgroep.
 5. Hoe presentatie verband houdt met congresthema Leg uit hoe uw voorstel het thema van het congres ondersteunt.
 6. Als gevolg van deze sessie kunnen deelnemers … Noem drie leerdoelen die de zin op een waarneembare manier completeren. Wat kunnen de deelnemers doen?
 7. Sessieoverzicht Wat zijn de belangrijkste onderwerpen en activiteiten? Geef aan hoeveel tijd wordt toegewezen voor elke onderdeel.
 8. Relevante bibliografie Geef drie actuele referenties van publicaties die rechtstreeks verband houden met de inhoud van je workshop
 9. Materialen

Wat heb je nodig om je workshop te kunnen geven. Denk aan trainersmateriaal: flip overs e.d.

TOT SLOT

Wij kijken uit naar jullie voorstellen.

Als wij je voorstel op 15 februari 2019 ontvangen, streven wij ernaar om op 4 maart 2019 uitsluitsel te geven over de workshops.

Als je nog vragen hebt, schrijf dan een mail naar tacongres@tamagazine.eu t.a.v. Anne-Marie Linnenkamp of Sari van Poelje.